Care Inn

Watergraaf geeft lezing over politiek en water


21 mei om 14.30 uur geeft Erik de Ridder, watergraaf van Waterschap de Dommel, een lezing met het thema “Politiek & Water”.

Ieder jaar verzorgt het Lodewijkskerkje een lezing over een actueel maatschappelijk, cultureel of historisch thema dat ons allemaal aangaat; de Lodewijkslezing. Dit altijd rond de dag dat Koning Lodewijk Napoleon persoonlijk Oisterwijk bezocht heeft (1809).

Erik de Ridder

Het kerkje in de Kerkstraat, doet tevens dienst als culturele ontmoetingsplek (Bron: Lodewijkskerkje.nl).

Hij is geen lid van het algemeen bestuur en heeft geen stemrecht. Wel is hij lid van het dagelijks bestuur. De functie is een beetje te vergelijken met die van een burgemeester. Hij vertegenwoordigt het waterschap in bijeenkomsten en vergaderingen. De watergraaf wordt voor een periode van zes jaar bij koninklijk besluit benoemd. Erik de Ridder is benoemd in mei 2019, dus zijn termijn loopt tot mei 2025. Voor zijn benoeming als watergraaf was Erik wethouder in zijn woonplaats Tilburg, van 2010-2019. Daar was hij onder andere lange tijd wethouder financiën, economische zaken en sociale zaken. Voordien werkte hij in het bedrijfsleven en bij de Rijksoverheid.

De entree voor deze lezing is gratis; na afloop is een vrijwillige bijdrage welkom die gebruikt wordt voor het behoud van het monumentale pand. Na de lezing is het mogelijk om na te praten met een koffie of een drankje in de woonkamer van de Voorhof.