Care Inn

Natuurmonumenten renoveert monumentale boswachterswoning


Natuurmonumenten, eigenaar van de voormalige boswachterswoning Venkraai, gaat het pand uit 1914 isoleren en renoveren.

Natuurmonumenten neemt als eigenaar van het pand het onderhoud voor haar rekening. Na meer dan 110 jaar is het dak met de dakkapellen toe aan een grondige renovatie en wordt het tevens geïsoleerd. Half april verdwijnt het pand in de steigers. Steigerdoeken worden aangebracht om de veiligheid van de bezoekers te garanderen. ‘Na twee maanden komt het gebouw er als herboren weer onderuit,’ zo verwacht de natuurorganisatie die in Nederland 3100 bouwwerken, waaronder 702 beschermde monumenten en 45 buitenplaatsen, 15 forten en 21 molens in eigendom heeft.

Boswachterswoning

In het midden met hoed in de hand staat Jac. P. Thijsse (Bron: Natuurmonumenten / Regionaal Archief Tilburg).

Met de aankoop van de Oisterwijkse Bossen en Vennen in 1913 stelde Natuurmonumenten de eerste boswachter van het natuurgebied aan, Jan Pijnenburg. Voor hem en zijn gezin werd aan de Bosweg, naast een oude boerderij, een boswachterswoning gebouwd. Omdat hij maar een dienstverband van 80% kreeg, mocht zijn vrouw als nevenverdienste vanuit de voorkamer van het huis limonade, koffie en thee verkopen. Het gezin zelf woonde in het achterste deel van het huis. Mede oprichter van Natuurmonumenten, Jac. P. Thijsse, ook bekend als schrijver van de Verkade Albums over natuur in Nederland, verzon de naam Boshuis Venkraai. Deze volksnaam voor de zwarte stern, verwees naar de vogel die toen nog op de vennen broedde.

De Oisterwijkse bossen en vennen trokken toen al veel natuurliefhebbers naar Oisterwijk en ook passeerden er pelgrims op hun tocht naar het Belgische bedevaartsoord Scherpenheuvel. De boswachterswoning mag dan ook gerekend worden onder cultuurhistorisch erfgoed; het is tevens een gemeentelijk monument.