Care Inn

Na vier maanden het verlossende woord: geen openbare toiletten in Oisterwijk


Voorzien van excuses voor het lange wachten, is er antwoord: ‘Vooralsnog kunnen we dat niet oppakken’

Een patiënt met de ziekte van Crohn heeft 30 november 2022 aan de gemeenteraad en het college (burgemeester en wethouders) van Gemeente Oisterwijk onder andere gevraagd om bestaande toiletten in bijvoorbeeld het gemeentehuis openbaar te maken. Ook werd gevraagd om met de horeca afspraken te maken hun toiletten daartoe beschikbaar te stellen. Tot slot als laatste, zouden ook specifieke openbare toiletten kunnen worden geplaatst.

In Tiliander en nog enkele locaties bent u van harte welkom. Voor de doelgroep is het fijn de locaties te kennen; meer plekken zijn gewenst! (Foto: Iris de Groot)

Het stoort deze inwoner dat Gemeente Oisterwijk slechts scoort op gebied van openbare toiletten: ‘Het is heel belangrijk dat er voldoende toiletten zijn. Niet alleen voor de 3,5 miljoen buik- en blaaspatiënten, maar voor iedereen. Een kwart van de Nederlanders blijft nog te vaak thuis, uit angst om geen toilet te vinden. Eén op de drie mensen zegt zelfs dat het tekort aan toiletten invloed heeft op hun kwaliteit van leven. Voor rolstoelers is het toilettekort nog erger, want zij kunnen maar op 40% van alle toiletten terecht. En voor gehandicapten die een verschoonstation nodig hebben, zijn er bijna helemaal geen plekken.’

Hulpmiddel

Met de tips die deze inwoner geeft, zou ook zonder het plaatsen van toiletten, al iets gedaan kunnen worden. Een sticker naast de deur van bijvoorbeeld Gemeentehuis en Tiliander, eventueel meewerkende horeca die er vast en zeker zijn, met daarvan een vermelding in een app met toiletlocaties, zou deze doelgroep al enorm helpen. Gelukkig hebben enkele locaties dat al gedaan; deze zijn al te zien via deze website (klik). Het zijn locaties waar u tijdens openingstijden van harte welkom bent.

Gemeente

Uiteraard heeft onze redactie aan de gemeente gevraagd of en zo ja wat ze met dit verzoek konden doen. Die vraag werd gesteld op 5 december 2022. Nogmaals op 31 december, 17 januari, 20 maart en tot slot afgelopen week. Helaas voor de doelgroep zonder aanvullend resultaat: ‘Het heeft lang geduurd, waarvoor excuses. Het verbeteren van faciliteiten voor onze inwoners en bezoekers heeft zeker onze aandacht, uiteraard ook voor mensen met een beperking. Zo gaan we komend jaar aan de slag met een Leidraad Toegankelijke Openbare Ruimte. Gericht beleid specifiek op openbare toiletten hebben we nog niet. Op dit moment is de beschikbare capaciteit om dit op te pakken niet aanwezig. Oisterwijk is een gemeente waar op veel plaatsen (semi-)openbare voorzieningen te vinden zijn die tot laat in de avond toegankelijk zijn. De nut en noodzaak voor een toilet in de openbare ruimte zal dan ook goed moeten worden afgewogen. Vooralsnog kunnen we dat niet oppakken.’