Care Inn

Maai me niet bordje mag niet maar wordt wel gewaardeerd


De actie van partij PRO – die met het uitdelen van ‘Maai me niet’ bordjes aandacht wil vragen voor het realiseren van meer biodiversiteit in de bermen en grasstroken in onze dorpen – valt volgens hun raadslid Casper Boot onder ‘Burgerlijke ongehoorzaamheid’. Van het college (burgemeester en wethouders) mag het niet, maar ze kunnen de actie wel waarderen.

Casper Boot (PRO) met een ‘Maai me niet’ bordje.

Partij PRO heeft recent een oproep gedaan om ‘de bijen, vlinders, vogels en andere diertjes in onze gemeente een boost te geven’. Daartoe heeft de partij zogenaamde ‘maai me niet’ bordjes gemaakt. ‘Met deze ludieke bordjes roept PRO de gemeente op om minder te maaien. Goed voor de biodiversiteit en een gezonde leefomgeving!’ De bordjes zijn gemaakt van biologisch afbreekbaar groeipapier met inheemse zaden. Inwoners kunnen deze plaatsen in voortuin, geveltuin, groenstrook of boomspiegel om op die manier paardenbloemen, madeliefjes en andere bloeiers te behoeden voor te enthousiast maaien in de lente. Iets wat volgens PRO ‘de afgelopen jaren helaas nog te vaak het geval was. Dit tot grote frustratie van vele inwoners die juist genieten van al die (wilde) bloemetjes en bijtjes.’

Gemeente

Het idee is dat inwoners dergelijke bordjes in gemeentelijke grasstroken, plantsoenen of rondom bomen plaatsen, met het doel de gemeentelijke schoffel- of maaiwerkzaamheden tegen te houden. Volgens Boot: ‘Met wat burgerlijke ongehoorzaamheid is in dit geval niets mis. Het gaat om het signaal. Je plant een zaadje, ook voor (de gezondheid van) de buren.’

‘Het beleid van gemeente Oisterwijk is om de gazons binnen de bebouwde kom regelmatig te maaien,’ zo laat een woordvoerder namens het college weten. Daarnaast zijn er in de gazons een aantal bloemstroken die minder intensief gemaaid worden, en dat is ook het geval bij een aantal brede bermen zoals die langs de Pannenschuurlaan. ‘Zomaar bordjes plaatsen in de berm mag overigens niet omdat deze gevaar kunnen opleveren, het maaiproces kunnen verstoren en er een vergunning voor nodig kan zijn. Sowieso is het niet netjes ‘afval’ achter te laten op andermans grond.’ Omdat het in dit geval gaat om biologisch afbreekbare bordjes gaat ‘kunnen we deze ludieke actie die aandacht vraagt voor meer biodiversiteit wel waarderen,’ aldus Gemeente Oisterwijk.

Daar waar inwoners bordjes plaatsen, of aangegeven dat ze wensen dat er minder gemaaid wordt ‘kijken we samen met de aannemer naar de mogelijkheden om minder te maaien, de functie van het gazon en of er voldoende draagvlak is binnen de omgeving.’