The Make

Lintjesregen met Koninklijke onderscheidingen in Haaren, Moergestel en Oisterwijk


Maar liefst 13 inwoners hebben in aanloop naar Koningsdag een Koninklijke onderscheiding ontvangen. Burgemeester Hans Janssen kwam bij hen aan huis om hen te verrassen.

Alle dertien op een rij (Foto’s Masja Vlaminckx).

In Haaren mogen we Wil van Gorkum en Thijs Reijnen feliciteren; Nico van Elderen en Gerard van Giersbergen uit Moergestel verdienen deze waardering en uit Oisterwijk zijn dat Greonne Bol – van Duppen, Frans Goossens, Karin van den Heuvel, Harrie van der Horst, José Huisman – Nijssen, Tonny IJpelaar, Hubert Maas, Nelly Massuger – Krijnen en Marc Snels.

Hieronder ziet u de video,  leest u per gedecoreerde de gewaardeerde activiteiten , klik hier voor de foto’s!

Mevrouw G.J.M. (Greonne) Bol – van Duppen

1980 – 2008 technische commissie en jeugdcommissie tennisvereniging Beekse Bergen Hilvarenbeek en tennisvereniging Sla Raak Oisterwijk
1992 – heden nationaal en internationaal jurylid kunstrijden KNSB (Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond)
2000 – 2022 bestuur (secretaris) en (wedstrijd)secretariaat Tilburgse Kunstrij Vereniging (TKV)
2010 – heden organisator Willem II Bokaal Tilburg (nationale kunstrijwedstrijd)
2013 – heden voorzitter reglementen commissie KNSB
2015 – heden coördinator officials KNSB
Van 1980 t/m 2008 was mevrouw Bol – Van Duppen lid van de technische- en jeugdcommissie van tennisvereniging Beekse Bergen in Hilvarenbeek en tennisvereniging Sla Raak Oisterwijk. Ze organiseerde toernooien en wedstrijden en maakte daarvoor een meerjarenplan. Tevens regelde ze de lessen voor de jeugd en onderhield de contacten met ouders.
Van 1992 t/m heden is mevrouw Bol – Van Duppen nationaal jurylid en vanaf 2003 t/m heden internationaal jurylid solorijden en paarrijden bij de KNSB (Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond). In heel Nederland jureert ze wedstrijden en testen. In het buitenland jureert ze internationale ISU wedstrijden.
Na eerst als rijdster en trainster verbonden te zijn geweest aan TKV (Tilburgse Kunstrij Vereniging) heeft ze van 2000 tot begin 2022 de bestuursfunctie van secretaris. Wekelijks was ze de hele dag op de ijsbaan aanwezig. Voor wedstrijden en trainingen regelde ze het gebruik van het ijs met de gemeente Tilburg, onderhield contact met ouders en trainers, verzorgde inschrijvingen voor wedstrijden, verzorgde mail en telefoontjes. Als iemand uit het bestuur aftrad, nam ze die taken waar totdat iemand anders de vacante functie weer vervulde. Mede door haar grote inzet is in 2022 de KNSB Challenge Cup naar Tilburg gebracht voor een aantal jaren en is het een groot succes geworden. De KNSB Challenge Cup is het grootste kunstrij-evenement op Nederlandse bodem. Vanaf begin 2022 is ze geen secretaris meer, maar nog als adviseur betrokken bij TKV.
Van 2010 t/m heden organiseert mevrouw Bol – Van Duppen jaarlijks de Willem II Bokaal in Tilburg, dat is een nationale kunstrijwedstrijd.
Van 2013 t/m heden is mevrouw voorzitter van de reglementen commissie bij de KNSB.
Van 2015 t/m heden is mevrouw tevens coördinator van de officials bij de KNSB. Het is haar taak officials te zoeken en in te delen voor de verschillende wedstrijden en testen.

De heer V.J.N. (Nico) van Elderen

1958 – 1994 vrijwillig brandweerman in Moergestel
2007 – heden gastheer/horeca sociaal-cultureel centrum Den Boogaard
Van 1958 t/m 1994 is de heer Van Elderen actief geweest voor de vrijwillige brandweer in Moergestel. Naast reguliere oefenavonden om de vaardigheden op peil te houden, is de heer Van Elderen gedurende 36 jaar bij nacht en ontij beschikbaar geweest in geval van een calamiteit.
Sinds 1998 is de heer Van Elderen lid van Senioren Vereniging Moergestel (SVM). Destijds was hij al als vrijwilliger actief voor de vereniging, maar dit kreeg met name vorm na een verhuizing van de vereniging in 2007 naar sociaal-cultureel centrum Den Boogaard. Daar is hij als gastheer actief waar hij naast zijn horeca activiteiten voor Senioren Vereniging Moergestel ook overige bezoekers van cultureel centrum Den Boogaard ontvangt.

De heer G.C.M.M. (Gerard) van Giersbergen

1997 – 2007 voorzitter Sportraad Oisterwijk
2002 – 2013 voorzitter Raad van Mastendollen (carnavalsvereniging)
2014 – 2022 voorzitter Lokale Omroep Vereniging Oisterwijk
2016 – heden voorzitter gepensioneerden vereniging De Lage Landen
Van 1997 t/m 2007 was de heer Van Giersbergen voorzitter van de Sportraad Oisterwijk. De Sportraad was een onafhankelijk adviesorgaan dat advies uitbracht aan sportverenigingen, politieke partijen en het college. Daarnaast fungeerde de Sportraad als financieel adviseur voor verenigingen die financiële vergoedingen willen ter ondersteuning van de sportvereniging).
Van 2002 t/m 2013 was de heer Van Giersbergen voorzitter van de Raad van Mastendollen (carnavalsvereniging). De heer Van Giersbergen heeft veel bereikt voor de vereniging en is van groot
belang geweest bij de verdere groei. Hij heeft gezorgd voor statuten, een inschrijving bij de Kamer van Koophandel en de vorming van een bestuur. Hierdoor werd de vereniging zichtbaarder in Oisterwijk en is het ledenaantal snel gestegen. Hij hield zich bezig met het organiseren van diverse carnavalsactiviteiten en was de vraagbraak voor (bestuurs)leden.
Van 2014 tot april 2022 was hij voorzitter van de Lokale Omroep Vereniging Oisterwijk (LOVO). In die periode heeft hij diverse zaken op de rit gezet voor LOVO. Daarnaast is hij actief geweest om meer lokale omroepen met elkaar te laten samenwerken. Tevens heeft hij een nieuwe studio gezocht voor LOVO en gezorgd dat het ondergebracht werd bij Cultureel Centrum Tiliander in Oisterwijk. Verder zorgde de heer Van Giersbergen voor beheer van en advies op het gebied van financiële zaken.
Van 2016 tot heden is de heer Van Giersbergen voorzitter van de vereniging voor gepensioneerden van De Lage Landen. De doelstelling van de vereniging is om de onderlinge contacten van de
gepensioneerden van De Lage Landen (financieel dienstverlener en een dochteronderneming van de Rabobank) te verstevigen.

De heer F.J.I.M. (Frans) Goossens

1979 – 2012 verenigingsleider/trainer Taxandria Gymnastiek/Gympoint Oisterwijk
1979 – heden activiteitenbegeleider/lid technische commissie Taxandria Gymnastiek/Gympoint Oisterwijk
1985 – 2012 bondsjurylid turnen van de Katholieke Gymnastiek Bond
1993 – 2012 organisatie Tilburgse kampioenschappen turnen
1993 – heden trainer seniorengym Taxandria Gymnastiek/Gympoint Oisterwijk
1995 – heden vrijwilliger organisatie tweetaktdag Stichting Brabant Parkland Ralley
Van 1979 t/m 2012 was de heer Goossens verenigingsleider/trainer bij Gymnastiekvereniging Taxandria/Gympoint Oisterwijk. Hij gaf turnlessen en gymlessen aan kinderen en volwassenen.
Van 1979 t/m heden is de heer Goossens activiteitenbegeleider/lid technische commissie bij Gymnastiekvereniging Taxandria/Gympoint Oisterwijk. De heer Goossens heeft vele activiteiten
georganiseerd en organiseert nog steeds mee. Daarnaast was hij lid van de technische commissie en helpt nu nog steeds met de reparatie/klusjes in de zaal.
Van 1985 t/m 2012 was de heer Goossens bondsjurylid turnen van de Katholieke Gymnastiek Bond en Gymnastiekvereniging Taxandria. In 1985 heeft hij zijn eerste jurybrevet ontvangen om wedstrijden van het (selectie) turnen te kunnen jureren. Hierna heeft hij jaarlijks vele wedstrijden gejureerd.
Van 1993 t/m 2012 was de heer Goossens organisator van de Tilburgse kampioenschappen turnen. Hierbij werkte hij in de planning en organisatie, toestelcommissie, opbouw en afbreken van locatie, jurylid en trainer/begeleider.
Van 1993 t/m heden is hij trainer van de seniorengym bij Gymnastiekvereniging Taxandria/Gympoint Oisterwijk. Sinds 1993 geeft de heer Goossens les.
Van 1995 t/m heden is hij vrijwilliger bij de organisatie van de Tweetaktdag van Stichting Brabant Parkland Ralley.

De heer W.J.M. (Wil) van Gorkum

1985 – heden bezorgen van Haarens Klokje
1987 – heden collectant, onderhoud kapel en tuin, acoliet, grafdelver parochie Sint Jozef
2005 – heden verzorging groenvoorziening, helpen bewoners bij het eten en beweging bij zorgstichting ’t Heem-Haarensteyn
2007 – 2018 vrijwilliger kindervakantieweek Haaren
2012 – 2017 ijsmeester Haarense Winterweken
2017 – heden organisator/hoofduitvoerder onderhoud rotonde Haaren (Driehoekweg/Belversedijk/Oisterwijksedreef)
2019 – heden diverse hand- en spandiensten voor een hulpbehoevende inwoner zoals helpen met boodschappen, vervoer bij ziekenhuisbezoek etc.
Vanaf 1985 tot heden bezorgt de heer Van Gorkum door weer en wind het weekblad Haarens Klokje in het dorp Haaren.
Van 1987 tot heden zet de heer Van Gorkum zich in voor de St. Lambertus Kerk in Haaren (St. Jozef Parochie) als collectant tijdens vieringen, als acoliet bij uitvaarten en tevens is hij grafdelver geweest op de begraafplaats in Haaren. Daarnaast zet hij zich in voor onderhoud en zorg voor de Mariakapel aan de Helvoirtseweg en tuinonderhoud rondom de kerk.
Vanaf mei 2005 tot heden helpt de heer Van Gorkum bij Zorgstichting ’t Heem – Haarensteyn. De heer Van Gorkum is heel betrokken bij het welzijn van de ouderen die in het verzorgingstehuis wonen.
Van 2007 t/m 2018 was de heer Van Gorkum vrijwilliger bij de kindervakantieweek in Haaren. Hij heeft eraan bijgedragen, dat ongeveer 300 kinderen een leuke en actieve week konden beleven.
Van 2012 tot 2017 was de heer Van Gorkum als vrijwilliger betrokken bij de Haarense Winterweken. Hij was als ijsmeester verantwoordelijk voor de kwaliteit van het ijs en de kwaliteitsbewaking van de aggregaten. Ook was hij betrokken bij de opbouw van de ijsbaan, contactpersoon voor de KBO (uitleg geven aan de oudere vrijwilligers) en hielp hij bij de kaartverkoop/entree van de schaatsbaan.
Van 2017 tot heden is de heer Van Gorkum organisator/hoofd uitvoerder voor het onderhoud van de rotonde aan de Driehoekweg/Belversedijk/Oisterwijksedreef. De heer Van Gorkum zorgt ervoor, dat de vrijwilligers eens per 14 dagen komen voor het onderhoud van de rotonde en voor de jaarlijkse snoeibeurt en helpt zelf ook mee.
Vanaf 2019 helpt de heer Van Gorkum een hulpbehoevende oudere. Hij zorgt 2 x per week voor een verse maaltijd, rijdt met de auto naar afspraken in het ziekenhuis of therapie, maar ook naar een
familiebezoek.

Mevrouw C.M.J. (Karin) van den Heuvel

1980 – 2020 vrijwilliger Taxandria voetbal
2000 – 2010 lid en secretaresse van zanggroep Koldody
2000 – heden vrijwilliger Rode Kruis Oisterwijk/Parelfair Oisterwijk
2012 – heden ervaringsdeskundige Dementie Coöperatie
2013 – heden stadsgids Heemkundekring
2014 – 2017 verzorgen bijeenkomsten met zang en gitaarspel zorginstelling Huize Vincentius
2015 – heden vrijwilliger Heemkundekring
2017 – 2020 stadsdichter
Van 1980-2020 was mevrouw Van den Heuvel vrijwilliger bij Taxandria voetbal. Zij was gastvrouw bij activiteiten van de businessclub en als gastvrouw ontving zij ook de besturen van de tegenstanders, zij verrichte barwerkzaamheden, fotografeerde bij jubilea, maakte de foto’s van de elftallen, zat in de redactie van de jubileumgids en gaf interieuradvies bij de bouw van het clubhuis.
Vanaf 2000 is mevrouw Van de Heuvel vrijwilliger bij het Rode Kruis en later de Parelfair Oisterwijk. Zij verzorgt de communicatie met de plaatselijke bladen.
Vanaf 2012 is mevrouw Van den Heuvel vrijwilliger bij de Dementie coöperatie en van 2015 tot 2021 was zij ook bestuurslid. Zij schreef het boek ‘Herfst in mijn hoofd’, een handleiding voor mantelzorgers.
Vanaf 2013 is mevrouw Van den Heuvel stadsgids in de gemeente Oisterwijk. Naast het verzorgen van de reguliere stadswandelingen maakt zij ook programma’s en rondleidingen voor de basisscholen van Oisterwijk. Vanaf 2016 doet zij de financiële administratie en de jaarlijkse rapportage naar Heemkundekring De Kleine Meijerij.
Vanaf 2015 is mevrouw Van den Heuvel lid van de heemkundekring De Kleine Meijerij en sinds enige tijd is zij ook bestuurslid. Zij is actief op het terrein van educatie, het inrichten van exposities, projecten voor het basisonderwijs en de organisatie van de Open Monumentendag. Voor de werkgroep Stadsgidsen was zij coördinator en penningmeester.
Van 2017-2020 was mevrouw Van den Heuvel stadsdichter in de gemeente Oisterwijk. Als stadsdichter schreef zij minstens 10 gedichten per jaar over zeer uiteenlopende onderwerpen. Door haar manier van schrijven en zeker ook door haar aanstekelijke manier van voordragen wist zij een boodschap in de harten van de mensen door te laten dringen.
Naast deze activiteiten was mevrouw van den Heuvel 10 jaar secretaresse van zanggroep Koldody (2000-2010) en van 2014-2017 organiseerde zij bijeenkomsten met zang en gitaar voor bewoners van zorginstelling Huize Vincentius.

De heer H. (Harrie) van der Horst

1980 – 2015 vrijwilliger buurthuis De Luifel
1980 – 2018 penningmeester volkstuinen De Lighallen
1988 – 2019 vrijwilliger ponyclub De Vennenruiters
Van 1980 t/m 2015 was de heer Van der Horst vrijwilliger bij buurthuis De Luifel.
Van 1980 t/m 2018 was de heer Van der Horst penningmeester bij Volkstuinen De Lighallen.
De heer Van der Horst is een van de 2 oprichters van Volkstuinen De Lighallen in Oisterwijk. T/m 2018 is hij actief geweest in het bestuur van de Lighallen, waarvan ongeveer 35 jaar als penningmeester.
Van 1988 t/m 2019 was de heer Van der Horst vrijwilliger bij Ponyclub De Vennenruiters.
Hij was altijd betrokken bij het organiseren van concoursen (o.a. het organiseren van het verkeer en het maaien van de grasvelden). Als er binnen die vereniging iets georganiseerd of gedaan moest worden, stond de heer Van der Horst vele jaren klaar om te ondersteunen.

Mevrouw J.J. (José) Huisman – Nijssen

1995 – 2014 jachthondencommissaris Zuid Oost Brabant KNJV (Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging)
1998 – heden organisator Orweja (Organisatie Wedstrijdwezen Jachthonden)
2002 – heden keurmeester jachthondenproeven KNJV/Orweja
2007 – 2016 gastvrouw creatief en cultureel centrum De Krekul Oisterwijk
2010 – 2017 begeleider stichting Mensen voor Mensen
2017 – 2022 bestuurslid Epagneul Vereniging Nederland
2020 – heden bestuurslid stichting Jachthonden Meijerij
Van 1995 t/m 2014 was mevrouw Huisman-Nijssen actief als jachthondencommissaris voor de KNJV (Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging). Als jachthondencommissaris heeft ze jachthondentraining gegeven bij de KNJV zelfopleiding in Vught, lezingen gegeven bij wildbeheer eenheden, informatie en demonstraties gegeven bij rasverenigingen vakbeurzen, workshops gegeven voor de omgang met de jachthond. Twee keer heeft ze de Nimrod (Nederlands kampioenschap) georganiseerd. Ze organiseerde tevens meervoudige apporteerproeven in Vught en Provinciale jachthondenproeven. Tevens was ze gedurende genoemde periode lid van de landelijke Raad van Jachthonden Commissarissen.
Van 1998 t/m heden is mevrouw Huisman-Nijssen organisator bij Orweja (Organisatie Wedstrijdwezen Jachthonden). Ze houdt zich bezig met het organiseren van standaard jachthondenproeven, meervoudige apporteerproeven, provinciale jachthondenproeven en veldwerkwedstrijden in Brabant.
Van 2002 t/m heden is mevrouw Huisman-Nijssen keurmeester jachthondenproeven, KNJV/Orweja. Dit houdt in het gedurende een hele dag keuren van deelnemende honden bij jachthondenproeven.
Van 2007 t/m 2016 was ze gastvrouw bij creatief en cultureel centrum De Krekul te Oisterwijk.
Van 2010 t/m 2017 was mevrouw Huisman-Nijssen begeleider bij reizen van stichting Mensen voor Mensen. De stichting Mensen voor Mensen organiseert vakantiereizen voor mensen met een lichamelijke beperking.
Van 2017 t/m maart 2022 was mevrouw Huisman-Nijssen bestuurslid bij Epagneul Vereniging Nederland. Deze rasvereniging behartigt de belangen van vier Franse staande hondenrassen in Nederland. Mevrouw was penningmeester en bestuurslid met de portefeuille wedstrijden en evenementen en vertegenwoordiger in de JWR (Jachthonden Wedstrijd Raad) voor de Epagneul Vereniging Nederland.
Van 2020 t/m heden is mevrouw Huisman-Nijssen bestuurslid Stichting Jachthonden Meijerij. Ze vervult sinds de oprichting de functie van bestuurslid. Zij is nauw betrokken geweest bij de werkzaamheden om de stichting op te richten. De stichting richt zich op jachthondentrainingen om te zorgen dat er goed opgeleide jachthonden zijn die geschikt zijn voor de jacht en/of
jachthondenwedstrijden.

Mevrouw A.C.P.M. (Tonny) IJpelaar

1982 – heden instructeur, evenementenhulpverlener en vertrouwenspersoon Rode Kruis locatie Tilburg
2001 – 2011 vrijwilligster Slachtofferhulp Nederland
2006 – heden instructeur Oisterwijk Heartsafe
2010 – heden barmedewerkster De Waterhoef
2018 – heden coördinator stichting Met Je Hart
2019 – heden projectleidster Parelfair
Van 1982 t/m heden zet mevrouw IJpelaar zich in voor het Rode Kruis. Ze is instructeur EHBO, evenementenhulpverlener en vertrouwenspersoon binnen het Rode Kruis. Ze heeft zich ook ingezet voor de organisatie en begeleiding van bijzondere vakanties voor ouderen en jongeren met een beperking of als begeleider op de boot Henri Dunant.
Van 2001 t/m 2011 was mevrouw IJpelaar vrijwilligster bij Slachtofferhulp Nederland. Daar heeft ze de eerste jaren huisbezoeken gedaan na incidenten. Daarna heeft ze zich ingezet bij de telefonische crisisdienst.
Van 2010 t/m heden is mevrouw IJpelaar actief als bar- en keukenmedewerkster bij wijkcentrum De Waterhoef.
Voor Oisterwijk Heartsafe is mevrouw IJpelaar van 2006 t/m heden een van de vaste instructeurs bij reanimatietrainingen. Zij is een NRR (Nederlandse Reanimatie Raad) gecertificeerde instructeur en zorgt ervoor, dat de lesstof in een ontspannen sfeer wordt overgedragen. Ze draagt hiermee bij aan het behouden van voldoende gecertificeerde burgerhulpverleners.
Sinds 2018 is mevrouw IJpelaar coördinator in Oisterwijk voor stichting Met Je Hart, een landelijke organisatie die zich inzet tegen eenzaamheid van kwetsbare, zelfstandig wonende ouderen. Hiervoor organiseert ze ontmoetingen, onderhoudt contacten met horeca en vrijwilligers en biedt een luisterend oor voor zowel vrijwilligers als ouderen. Zij coördineert tevens de jaarlijkse restaurantcampagne en zorgt ervoor, dat ze de ouderen kunnen blijven uitnodigen zonder daar een verplichte vergoeding tegenover te zetten. Verder verzorgt ze de intake van ouderen en gaat daarvoor op huisbezoek.
Sinds 2019 is ze projectleidster bij stichting Parelfair Oisterwijk. Ze leidt voor de stichting de creatieve groep. Een groep ouderen wordt door een groep vrijwilligers creatief beziggehouden.

De heer H.A.A.M. (Hubert) Maas

Activiteiten als geriater:
1996 – 2011 voorzitter vakgroep Geriatrie Tweesteden Ziekenhuis
1998 – 2008 voorzitter Necrologie commissie Tweesteden Ziekenhuis
2001 – heden opleider klinische geriatrie Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis
2004 – 2006 voorzitter bestuur Vereniging Medisch Specialisten in Dienstverband (VMSD)
2012 – 2022 decaan opleidingen, Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis
2014 – 2015 lid commissie curatief Tilburg
2015 – 2019 lid kerngroep ‘samendraads’ Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis
2016 – heden lid dagelijks bestuur Kliniek voor Kanker (oncologie) Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis
2017 – heden initiator en coördinator leergang ‘medisch specialist van de toekomst’

Overige vrijwillige activiteiten:
1995 – 1999 project Geriatrische Netwerkvorming
1996 – 2019 medisch coördinator Geriatrisch Netwerk Midden-Brabant
2002 – 2009 lid landelijke stuurgroep “wie beter eet, wordt sneller beter”
2003 – 2006 voorzitter bestuur, Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie
2004 – 2013 adviseur geriatrische oncologie, Integraal Kankercentrum Zuid
2004 – 2018 lid bestuur stichting Geriatrische Oncologie Nederland
2008 – heden lid pleno-overleg /regionale opleidingscommissie Opleidings- en Onderwijs Regio Oost-Nederland (OOR)
2010 – onbekend lid commissie Koninklijke Nederlandse Maatschappij Geneeskunde (KNMG)
2011 proefschrift ‘Unravelling heterogeneity in elderly cancer patients
2011 – 2012 lid adviesgroep ‘ontwikkeling en implementatie Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ)
2011 – 2020 voorzitter en lid Special Interest Group ‘geriatrische oncologie’
2013 – 2021 lid Registratiecommissie Geneeskundig Specialismen (RGS)
2014 – 2021 voorzitter Concilium Geriatricum
2015 – heden lid dagelijks bestuur Opleidings- en Onderwijs Regio (OOR) Zuid-West Nederland
2021 – heden lid Kamer Medisch Specialisten

Als klinisch geriater bij het Elisabeth TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) heeft de heer Maas de aandachtsgebieden: geheugenproblematiek, kanker bij ouderen en medisch-specialistische opleidingen en
organisatie van zorg.
De heer Maas is pleitbezorger voor continue beleidsontwikkeling op meerdere deelterreinen (zowel binnen het ziekenhuis, regionaal en landelijk) als basis voor een blijvend goede zorg voor de oudere patiënt.
Als klinisch geriater heeft de heer Maas zich in het bijzonder aangetrokken gevoeld tot de zorg aan oncologische, oudere patiënten. De heer Maas heeft op landelijk niveau vele jaren in vergaande mate bijgedragen aan de kwaliteitsverbetering van oncologische, oudere patiënten door onder meer: te adviseren aan het IKZ (thans Integraal Kankercentrum Zuid), zijn jarenlange lidmaatschap van het Bestuur van de Stichting Geriatrische Oncologie Nederland (Gerionne) en voorzitterschap en lid Special Interest Group Geriatrische Oncologie. Binnen het ziekenhuis heeft de heer Maas als bestuurslid bijgedragen aan de verdere vormgeving van de Kliniek voor Kanker. De heer Maas heeft het vermogen om altijd de kwaliteit van leven centraal te stellen zoals deze ingevuld en ervaren wordt door de patiënt zelf. Daarnaast hebben ook zijn veelvuldige publicaties en voordrachten op het terrein van de oncologie bijgedragen tot realisatie hiervan.
Hij is een groot voorstander van delen van de opgebouwde kennis en ervaring met aankomende klinisch geriaters. Daartoe is hij gedurende 21 jaar al opleider van de arts-assistenten Klinische Geriatrie, een uitzonderlijk en bijzonder lange termijn. Om het opleidingsniveau op een zo hoog mogelijk peil te krijgen, ondernam (en onderneemt) hij vele activiteiten.

Mevrouw P.J.M. (Nelly) Massuger – Krijnen

1974 – 1986 bestuurslid volleybalclub Taxandria
1983 – 2008 medewerkster kinderwoorddienst en lid werkgroep communie in de kerk
1984 – 1993 lid medezeggenschapsraad school Klavertje Vier
1987 – heden lid vormselwerkgroep in de kerk
1997 – heden voorlezer in de kerk
2006 – 2010 bestuurssecretaris tennisvereniging Sla Raak
2006 – 2016 ledenadministratie tennisvereniging Sla Raak
2007 – heden lector in de kerk
2014 – heden bestuurslid en lid zorgcommissie Goed Wonen
2016 – 2019 vrijwilligerscoördinator tennisvereniging Sla Raak
2016 – 2020 vrijwilliger Social Sofa
2018 projectleider restyling paviljoen tennisvereniging Sla Raak
2021 – heden administratief medewerker stichting Leergeld Oisterwijk
Van 1974 t/m 1986 was mevrouw Massuger – Krijnen bestuurslid van Volleybalclub Taxandria.
Daarnaast is zij vanaf 1983 actief als vrijwilligster binnen de Sint Jozefparochie. Zij was medewerkster van de kinderwoorddienst en lid van de werkgroep communie. Vanaf 1987 is zij lid van de
vormselwerkgroep en vanaf 2007 is zij lector.
Van 1984 t/m 1993 was zij lid van de medezeggenschapsraad van de school Klavertje Vier.
Van 2006 t/m 2018 was mevrouw Massuger-Krijnen actief als vrijwilliger bij tennisvereniging Sla-Raak. Zij was bestuurssecretaris, verzorgde de ledenadministratie en was vrijwilligerscoördinator. Ook heeft zij veel tijd besteed aan de restyling van het paviljoen.
Vanaf 2014 is mevrouw Massuger-Krijnen bestuurslid en lid zorgcommissie bij Goed Wonen, voor mensen met een beperking. Zij is het eerste aanspreekpunt voor ouders die hun zoon of dochter aanmelden voor een woonplek, zij beheert het archief en notuleert bestuursvergaderingen. Ook is mevrouw Massuger-Krijnen lid van de zorgcommissie waar ouders met vragen over de zorg van hun zoon of dochter terecht kunnen als zij knelpunten ervaren.
Van 2016 t/m 2020 was zij medewerker bij Social Sofa. In 2016 heeft mevrouw Massuger-Krijnen samen met andere leden van tennisvereniging Sla-Raak gewerkt aan de Social Sofa voor de tennisvereniging. Daarna heeft ze structureel vrijwilligerswerk gedaan in de werkplaats van Social Sofa.
Vanaf 2021 is mevrouw Massuger-Krijnen administratief medewerker bij Stichting Leergeld Oisterwijk. Zij verwerkt binnenkomende aanvragen.

De heer M.T.J.M. (Thijs) Reijnen

1986 – 1989 voorzitter SKW Haaren (Sociaal Kultureel Werk)
1991 – 1994 secretaris voetbalclub RKSV Nemelaer
1994 – 1995 bestuurslid voetbalclub RKSV Nemelaer
1997 – 1998 leider meisjesteam voetbalclub RKSV Nemelaer
1998 – 2000 scheidsrechter voetbalclub RKSV Nemelaer
1999 – 2002 commissielid gemeente Haaren
2002 – 2006 raadslid gemeente Haaren
2006 – 2010 commissielid gemeente Haaren
2010 – 2014 commissielid gemeente Haaren
2010 – 2022 bestuur Samenwerking ‘95
2014 – 2016 vrijwilligerscoördinator voetbalclub RKSV Nemelaer
2014 – 2018 lid algemeen bestuur WSD
2019 – 2021 commissielid gemeente Haaren
2021 – heden voorzitter biljartvereniging Ouderen Biljart Haaren
2021 – heden bestuursrepresentatie 1e elftal voetbalclub RKSV Nemelaer
2021 – heden commissielid gemeente Oisterwijk
Van 1986 tot 1989 was de heer Reijnen voorzitter van Sociaal Kultureel Werk Haaren (SKW). Hij organiseerde cursussen voor zowel kinderen als volwassenen en jaarlijks was hij mede organisator van KinderVakantieWeek.
Vanaf 1991 is de heer Reijnen actief bij de voetbalvereniging RKSV Nemelear. Hij was daar secretaris, bestuurslid, leider meisjesteam, scheidsrechter, vrijwilligerscoördinator en momenteel is hij vrijwilliger in de rol van bestuursrepresentatie uitwedstrijden 1e elftal.
Van 1999 tot 2021 was de heer Reijnen actief in de politiek van de gemeente Haaren als commissie- en raadslid namens Samenwerking ’95. Hij was 12 jaar commissielid en 8 jaar raadslid.
Vanaf 2021 is de heer Reijnen commissielid voor de gemeente Oisterwijk.
Van 2010-2022 was de heer Reijnen bestuurslid van Samenwerking ’95.
In de bestuursperiode 2014-2018 was de heer Reijnen lid van het Algemeen Bestuur van WSD (sociaal werkbedrijf).
Vanaf 2021 is de heer Reijnen voorzitter van biljartvereniging Ouderen Biljart Haaren.

De heer M.P.P. (Marc) Snels

1993 – heden bestuurslid en vrijwilliger Rode Kruis afdeling Oisterwijk
1999 – heden EHBO instructeur Node (Nederlandse Organisatie Docenten EHBO)
2004 – 2013 vrijwilliger J.H. Dunant
2010 – heden bestuurslid opleidingen Oisterwijk Heartsafe
2019 – heden bestuurslid Rode Kruis, stichting Parelfair
Vanaf 1993 heeft de heer Snels binnen het Rode Kruis, afdeling Oisterwijk verschillende functies gedaan.
Deze zijn hieronder kort opgesomd:
– Opvang en Verzorging, contactpersoon, van 1996 t/m 1998
– Colonne , Commandant, van 1993 t/m 1998
– Bestuurslid Colonne, van 1993 t/m 1998
– Opleidingen, Bestuurslid, van 2003 t/m 2009
– Noodhulp, Evenementenhouder, Coördinator, van 1999 t/m 2009
– Opvang en Verzorging Afdeling Oisterwijk, Hoofd, van 1999 t/m 2010
– Opvang en Verzorging, Noodhulpregio Midden- en Zuid, Hoofd en Vrijwilliger, van 2011 t/m 2012/2013
– Noodhulp, Bestuurslid, 1999 t/m 2019
– Opleidingen EHBO cursussen, Instructeur AED en Eerste Hulp bij Kinderen, van 1993 t/m heden
– Opleidingen, Algemene activiteiten, Coördinator, van 1993 t/m heden
– Noodhulp, Evenementenhouder, Coördinator, van 2019 t/m heden
De heer Snels geeft leiding aan het Rode Kruis korps in Oisterwijk (dit zijn vrijwilligers die opgeleid worden voor grootschalige hulpverlening). Hij geeft leiding aan Rode Kruis vrijwilligers die EHBO lessen volgen, hulp kunnen verlenen bij evenementen, zorg-activiteiten kunnen begeleiden en hulp kunnen verlenen bij rampen. De heer Snels is gediplomeerd EHBO-er en is als instructeur EHBO al vele jaren actief bij de NODE (Nederlandse Organisatie Docenten EHBO).
Door zijn ervaring als EHBO instructeur is hij in contact gekomen met Oisterwijk Heartsafe, waar hij ook een bestuursfunctie heeft.
Na wijzigingen in de organisatie van het Rode Kruis in 2018 heeft het toenmalige bestuur van het Rode Kruis de sociale taken weer opgepakt en de stichting Parelfair opgericht. De heer Snels is
medeverantwoordelijk voor de oprichting van de stichting Parelfair en hij is bestuurslid van de stichting.
Incidenteel is de heer Snels examinator bij de jeugd EHBO examens voor de groepen 7 en 8 van de Oisterwijkse basisscholen. Ook is hij mede organisator en instructeur namens het Rode Kruis van de 7 dorpen oefening (EHBO oefening samen met EHBO verenigingen uit de regio Oisterwijk).
De heer Snels is als vrijwilliger betrokken geweest bij de portefeuille Goed Voorbereid van de stichting J.H. Dunant, onderdeel Rode Kruis. Onder deze portefeuille was hij betrokken bij het onderdeel bijzondere vakanties, waarin zorg, gezelligheid en genieten centraal staan. Daarnaast is hij ieder jaar betrokken geweest bij de vakanties waar de vrijwilligers van de afdeling Oisterwijk bij betrokken waren.
Door zijn lidmaatschap van diverse verenigingen, uitgebreid netwerk en goede contacten heeft hij er mede voor gezorgd dat de samenwerking op het gebied van reanimatiehulp tussen het Rode Kruis, de EHBO-verenigingen en lokale bestuurders kon worden gerealiseerd. Dit heeft geleid tot het tot stand komen van de stichting Oisterwijk Heartsafe. Vanaf 2010 is de heer Snels bestuurslid opleidingen bij Heartsafe. Hij verzorgt praktijklessen reanimeren voor Oisterwijk Heartsafe.

Alle van harte gefeliciteerd!

Klik hier voor de foto’s