uitgelicht

Partij Van Beers: samen vormgeven van een jeugdhonk (Pannenschuur)


Op dinsdagavond 7 maart is er een inwonersbijeenkomst geweest in wijkcentrum Pannenschuur over het jeugdhonk dat daar wordt gerealiseerd. Aangezien jongerenwerk en een passend jeugdhonk voor fractie van Beers een belangrijk thema is, waren we aanwezig bij deze avond.

Wat opviel waren twee punten van onduidelijkheid. Enerzijds bij de omwonenden van het wijkcentrum, omdat er blijkbaar al een besluit was genomen dat het jeugdhonk daar kwam. Anderzijds bij een deel van de aanwezige raadsleden, omdat binnen de raad met elkaar af is gesproken kaders mee te geven aan het college alvorens er een jeugdhonk wordt gerealiseerd in de gemeente. Naast deze twee punten kwam het stuk overlast in de wijk opnieuw ter sprake. Genoeg reden om samen met D66, PrO en CDA een aantal vragen te stellen tijdens de raadsvergadering van 16 maart.

Aanwezigen bij inwonersbijeenkomst in wijkcentrum de Pannenschuur. (Foto: Inge van Beers)

On hold = on hold

De onduidelijkheid bij de omwonenden wordt door de wethouder onterecht afgedaan als ‘verkeerde interpretatie van zijn woorden’. Fractie van Beers denkt daar anders over: “On hold zetten tot alle informatie is gedeeld en opgehaald is on hold zetten en heeft niets te maken met ‘verkeerde interpretatie’. Het besluit of het jeugdhonk er gaat komen wordt nota bene pas 13 april door de raad genomen.

Kaders meegeven

Een bezoek aan vooraanstaand jongerencentrum Tavenu in Waalwijk staat voor begin april op de planning. Goed voorbeeld doet immers volgen. Daarom zal fractie van Beers, mede met D66, het initiatief nemen om na het bezoek het gesprek te voeren met elkaar over kaders voor het jongerenwerk in de gemeente Oisterwijk.

Klankbordgroep

De snelle oprichting van een klankbordgroep om de zaken rondom het mogelijke jeugdhonk in de Pannenschuur met elkaar scherp te houden, verdiend een compliment. Tijdens de raadsvergadering van 16 maart werd ook duidelijk dat één van de eerste afspraken, eind maart/begin april, met de klankbordgroep gericht is om de huidige overlastplekken te bezoeken en samen te bepalen wat er nodig is om de overlast aan te pakken. Dit ondersteunt fractie van Beers van harte!

Contact

Fractie van Beers heeft contact met omwonenden van het wijkcentrum in de Pannenschuur, maar komt ook graag in contact met anderen die hier over mee willen denken. Wil jij iets delen met ons? Dat kan via social media (Raadslid Inge van Beers), mail naar imjvanbeers@live.nl of bel op 06-34037979.

Tot ziens in onze mooie gemeente!

 

Bron: Fractie Van Beers

Meer politiek- en gemeentenieuws

Bovenstaande bericht is door de politieke partij geplaatst op hun website. Oisterwijk Nieuws verspreid deze berichten automatisch, om u op de hoogte te houden van hun politieke standpunten. Alle partijen die hiertoe de mogelijkheid bieden worden getoond.

Meer politiek- en gemeentenieuws leest u in het thema Gemeente (klik!)