uitgelicht

Onze redactie streeft naar begrijpelijke taal


Het lezen van artikelen in begrijpelijke taal is fijner voor alle lezers!

Twee weken terug hebben we u verteld over onze studiereis. Deze reis had tot doel inspiratie op te doen voor mogelijke verbeteringen. Een relatief eenvoudig toe te passen voorbeeld dat tijdens deze reis boven kwam, betreft het schrijven in eenvoudige taal.

Onderzoek
Uit onderzoek door NU.nl is gebleken dat lezers het prettiger vinden als teksten worden geschreven in eenvoudige taal op niveau B1 (eenvoudig Nederlands). De overgrote meerderheid van de bevolking begrijpt deze teksten. Het lezen gaat soepeler en de aandacht gaat daardoor meer naar de inhoud. Lezers die nieuwsberichten in eenvoudige taal te lezen krijgen, geven een hoger tevredenheidscijfer. Uit dit onderzoek  blijkt dat ook te gelden voor lezers die gewend zijn om moeilijkere teksten te lezen.

De redactie van Oisterwijknieuws.nl streeft naar begrijpelijke teksten.

Het schrijven in eenvoudige taal gaat niet vanzelf. Met name waar deskundigen aan het woord komen, worden soms moeilijke woorden of afkortingen gebruikt. Ook kan het zijn dat lange zinnen de aandacht van de inhoud afleiden. Uiteraard kan ook het onderwerp of de uitleg ingewikkeld zijn. Het is dus goed om hier als schrijver alert op te zijn.

Toetsen
Een hulpmiddel kan gevonden worden in artificiële intelligentie (AI), ofwel kunstmatige intelligentie. We kunnen een computerprogramma vragen om onze tekst te beoordelen. Dat kan bijvoorbeeld met het programma ChatGPT. Een programma dat de laatste maanden uitgebreid in de belangstelling kwam vanwege de capaciteit om mooie teksten te schrijven. Door sommige mensen uit het vak worden dergelijke ontwikkelingen als bedreiging gezien, maar het kan ook als hulpmiddel worden gebruikt om publicaties te verbeteren. Bijvoorbeeld om met regelmaat teksten te toetsen op het gewenste taalniveau.

Proef op de som
We vroegen het programma ChatGPT: ‘Voldoet deze tekst aan taalniveau B1’. Vervolgens hebben we de tekst van een eerder bericht ingevoerd, met de titel ‘Oisterwijk Nieuws op zoek naar vernieuwing‘. Het antwoord was: ‘Ja, deze tekst voldoet aan taalniveau B1. Het is geschreven in duidelijke en begrijpelijke taal, met eenvoudige zinnen en woorden. De tekst bevat geen ingewikkelde vaktaal of jargon en geeft voldoende context om de inhoud te begrijpen. Bovendien wordt het onderwerp op een toegankelijke manier besproken, waardoor de lezer gemakkelijk kan begrijpen wat er gaande is bij Oisterwijk Nieuws en wat hun plannen zijn.’ En ook bovenstaande tekst heeft de test goed doorstaan.

Het beste is en blijft uiteraard om diezelfde vraag ook aan onze lezers te stellen:

Ervaart u een tekst als ingewikkeld? Laat het ons weten via mail@oisterwijknieuws.nl

Lees meer over mogelijke vernieuwingen