ondernemers

Omwonenden verwachten onveilige situaties bij Jeugdhonk Pannenschuur Oisterwijk


Het college (Burgemeester en wethouders) stelt aan de raad voor om een deel van Wijkcentrum De Pannenschuur als locatie voor een jeugdaccommodatie aan te wijzen. Ook vraagt het college de raad hiervoor het benodigde geld beschikbaar te stellen. Het gaat om de ruimten waar voorheen de kinderopvang gebruik van maakte. Het college geeft hiermee invulling aan de toezegging aan de raad om een vaste plek te vinden voor jongeren in onze gemeente. Omwonenden maken zich zorgen over mogelijk te ontstane onveilige situaties.

Delen van het wijkgebouw staan nu leeg  (Bron: Facebook Kinderdagverblijf ’t Pannenschuurtje).

Het college ziet het wijkcentrum als een geschikte locatie voor een jongerenaccommodatie. De ruimten zijn namelijk snel beschikbaar doordat deze leeg staan en onder het beheer van het gemeentelijk vastgoed vallen. Ook het jongerenwerk heeft aangegeven dat de locatie geschikt is, doordat deze de juiste faciliteiten heeft, zoals een sportzaal. Bovendien kan er door middel van de jeugdaccommodatie een bijdrage worden geleverd aan de aanpak van overlast in de wijk.

Wethouder Dion Dankers: “We hebben gesproken met omwonenden van het wijkcentrum. Daar zijn zorgen geuit over veiligheid in de wijk. We hebben hierover contact met de wijkagent. Daarnaast bekijken we of het mogelijk is om de verlichting rondom het wijkcentrum aan te passen en het terrein rondom het wijkcentrum meer ‘open’ te maken. Na een jaar evalueren we samen met het jongerenwerk en de buurt hoe het gaat. Daarnaast starten we ook een klankbordgroep met onder andere omwonenden zodat we iedere 6 weken de stand van zaken samen kunnen bekijken en indien nodig maatregelen kunnen nemen.”

Een eigen plek

Jongeren kunnen op de locatie terecht voor ontspanning, om elkaar te ontmoeten, te studeren of hun talenten te ontwikkelen. Daarnaast kunnen maatschappelijke partners op een laagdrempelige manier vanuit deze plek voorlichting en ondersteuning bieden. Jongerenwerkers zijn aanwezig om in gesprek te gaan met jongeren over wat hen dagelijks bezighoudt. Naast leuke activiteiten bieden de jongerenwerkers zo ook ondersteuning in hun ontwikkeling naar volwassenheid. Een plek om dit contact te leggen en te signaleren is hierbij belangrijk.

Inrichten

De raad besluit hierover in zijn vergadering van april. Als de raad positief besluit over het voorstel, gaat het jongerenwerk aan de slag met de inrichting van de tijdelijke ruimte (voorheen kinderopvang) zodat zij hier zo snel mogelijk in kunnen. De definitieve plek voor het jongerenwerk worden de ruimten van de peuterspeelzaal. Zij verhuizen naar de nabij gelegen school. De ruimten worden eerst nog aangepast. Het idee is om de jongerenaccommodatie 5 tot 6 dagen in de week te openen (in de middag en avond).

Het gebouw dat dienst gaat doen als jongerenlocatie. Linksachter de hoogbouw bij het winkelcentrum; rechts het parkeerterrein achter het wijkcentrum (Bron: Google Maps)