Care Inn

Moergestel heeft uitstekend vervoer voor minder mobiele dorpsgenoten


Het zal je maar overkomen: je kon altijd op eigen gelegenheid zonder problemen overal naar toe waar je moest zijn, maar vanwege verminderde gezondheid is dat langzamerhand moeilijker geworden. Dan ga je gedwongen minder op stap en in die gevallen waar het niet anders kan ga je op zoek naar andere mogelijkheden. Maar dan merk je dat dat niet meevalt, kinderen wonen ver weg of moeten werken, busvervoer geeft slechte aansluitingen, voor centrale voorzieningen moet je naar Oisterwijk en voor een ziekenhuis naar Tilburg en in ons eigen dorp zijn de wandelpaden nog al eens ongelijk en moeilijk begaanbaar met rollator en rolstoel.

Deze twee lieve mensen regelen het vervoer in Moergestel voor u.

Wat dan is de vraag? Voor het regio-vervoer (binnen 25 km vanaf je huisadres) heb je een WMO-indicatie nodig maar geen garantie dat je op tijd op je afspraak komt. Dan heb je nog de Parelcabs, ook daarvoor heb je een indicatie ( SVVO) nodig maar deze rijdt alleen binnen de gemeente grenzen en rekent voor Moergestel naar Oisterwijk een dubbel tarief. Voor beide indicatie-aanvragen kun je terecht bij de gemeente op 013-3030440 ( Loket Wegwijs).

Vrijwilliger-vervoer Moergestel
Omdat via het project Buurtgenoten Moergestel steeds meer vragen werden ontvangen voor aangepast vervoer voor ouderen die ofwel geen indicatie hebben ofwel niet uit de voeten kunnen met de bestaande voorzieningen is daarvoor een afzonderlijk deel-project opgezet waarbij vrijwilligers met eigen auto het vervoer verzorgen voor senioren die verminderd mobiel zijn. Dit oorspronkelijk in samenwerking met de Stichting Verbindend Vervoer Oisterwijk ( SVVO). Maar omdat hierbinnen uniforme afspraken en regelingen voor zowel de ParelCabs als het vrijwilligersvervoer werden vereist beperkte dit de mogelijkheden van het vrijwilliger-vervoer in Moergestel. Daarom is dit per 1 januari 2023 van elkaar losgekoppeld.

De SVVO (ParelCabs) blijft binnen de gemeente grenzen met gemeentelijke subsidie het vervoer regelen met vrijwillige chauffeurs in ingehuurde (elektrische) taxi’s. Het VVM vervoert minder mobiele senioren zonder indicatie uit Moergestel binnen de gehele gemeente en naar de ziekenhuizen in Tilburg en dat tegen een lagere prijs en zonder subsidie.

De procedure is heel eenvoudig: je regelt het vervoer van maandag t/m de vrijdag van 9 uur tot 18 uur door te bellen naar de coördinator (tel. 06-3403 8895, Trees Verhoeven), graag uiterlijk een dag vooraf. Je betaalt de rit aan de chauffeur met een bon die je bij de coördinator kunt kopen (enkele rit € 1,30, een tienritten- kaart € 13,- ). Je kunt om vervoer vragen indien je dus een probleem hebt met je mobiliteit en zelf geen oplossing kunt vinden. Met de VVM kunt u voor zorg gerelateerd vervoer binnen de gemeente, naar de dag invulling ’t Trefpunt, eetpunt Stanislaus, huisarts, tandarts, apotheek, (fysio)therapeut, pedicure. En naar overige bestemmingen zoals bezoek familie, kennissen, supermarkt, markt, naar activiteiten en meer. En dus ook (tegen een hoger tarief) voor bezoek en/of behandeling naar de ziekenhuizen in Tilburg.

En tot slot: we zoeken steeds vrijwilliger-chauffeurs vanwege het toenemend aantal verzoeken om vervoer. Kun je en wil je je daarvoor inzetten, neem dan contact op met de coördinator Buurtgenoten via mail pgelden@gmail.com.