Care Inn

Gemeente Oisterwijk: Oisterwijk start pilot om wachttijden jeugdzorg aan te pakken


​De gemeente Oisterwijk start een pilot ‘Nazorg op school’ om wachttijden in de jeugdzorg aan te pakken. Het doel van de pilot is om nazorg (eerder) in te zetten en zorg geleidelijker af te bouwen. Om zo te voorkomen dat een jeugdige terugvalt en opnieuw jeugdzorg nodig heeft. De pilot is een samenwerking met basisscholen, zorgaanbieders, jeugdigen en hun ouders/opvoeders.

Het leven na behandeling

Wanneer de behandeling van een jeugdige is afgelopen stopt de zorg vaak in zijn geheel. De jeugdige en zijn opvoeders zijn dan weer volledig aangewezen op zichzelf. Hierdoor zien we vaak een terugval op een later moment en de noodzaak voor een nieuwe indicatie. We willen de jeugdige al tijdens het hulpverleningstraject ondersteunen en voorbereiden op het leven na de behandeling. Daarvoor wordt een signaleringplan opgesteld: bij wie kan de jeugdige of de ouders/opvoeders aankloppen als hij of zij gaat wankelen? Waar kan de jeugdige binnen zijn eigen omgeving extra ondersteuning vinden? Om dat wat hij of zij geleerd heeft tijdens de behandeling ook toe te kunnen passen in het dagelijks leven? We versterken daarvoor allereerst de directe omgeving van de jeugdige: namelijk de school (in samenwerking met de ouders/opvoeders).

Nazorg op school

Het concept ‘zacht landen op school’ is onderdeel van de pilot. Als het einde van de behandeling nadert, dan biedt school de jeugdige ondersteuning om dat wat hij of zij heeft geleerd toe te passen in het dagelijks leven. Zo wordt er op tijd opgemerkt wanneer het minder goed gaat. Dit vraagt om een nauwe samenwerking tussen jeugdzorgaanbieder(s), school en ouders/opvoeders. Tijdens de pilot gaat het om kinderen die in behandeling zijn voor psychosociale- of emotionele problematiek (zoals angstproblematiek, stemmingsproblematiek, ADHD, ASS, concentratieproblemen).

Aanpak terugdringen wachttijden

We beginnen klein. Dat betekent dat de werkwijze van de pilot tot de zomervakantie wordt toegepast op drie basisscholen in Oisterwijk. In juli 2023 gaan we de methodiek verbeteren op grond van de ervaringen. Na de zomervakantie gaan we de pilot uitbreiden naar álle basisscholen in Oisterwijk en in 2024 ook in het Voortgezet Onderwijs in Oisterwijk. Bij positieve ervaringen en resultaten wordt de werkwijze vanaf 2025 toegepast op alle scholen in de Regio Hart van Brabant gemeenten. Deze Oisterwijkse pilot beoogt een bijdrage te leveren aan de regionale ambitie van de samenwerkende gemeenten binnen de regio Hart van Brabant. Namelijk, Jeugdzorg Hart van Brabant wachttijdvrij in 2030.

Bron: Gemeente Oisterwijk ​

Meer politiek- en gemeentenieuws

Bovenstaande bericht is door de gemeente geplaatst op hun website. Oisterwijk Nieuws verspreid deze berichten automatisch, om u op de hoogte te houden van gemeentelijke persberichten.

Meer politiek- en gemeentenieuws leest u in het thema Gemeente (klik!)