Care Inn

Gebruiker gemeentehuis Haaren niets gevraagd en Den Domp moet blijven


Gemeente Oisterwijk heeft voor de herbestemming van het oude gemeentehuis in Haaren een systeem bedacht waarbij inwoners naast bijeenkomsten ook online kunnen meepraten. Dat meepraten is deels beperkt tot ‘binnen de kaders’. Den Domp moet weg, en het gemeentehuis gesloopt, dat staat volgens de ambtelijke organisatie vast. Maar daar is niet iedereen van overtuigd.

Den Domp in Haaren (Bron: Google Maps).

Zo geeft Jan Hoskam aan dat hij liever het huidige Den Domp wil vernieuwen op de huidige locatie, ‘met een volwaardige zaal (met verrijdbare tribune)… … zo’n zaal is daar veel eenvoudiger inpasbaar dan bij het gemeentehuis. Het gemeentehuis kan dan worden ontwikkeld voor woningbouw/bedrijfsverzamelgebouw.’ Ook opteert Jan om de bestaande bouw grotendeels te handhaven. Helaas is er voor dat idee geen ruimte; Astrid, ambtenaar van de gemeente geeft hierop aan: ‘Uitgangspunt van de herontwikkeling is o.a. nieuwbouw van het gemeenschapshuis op de locatie van het oude gemeentehuis.’

Niet gevraagd

Bijzonder is te lezen dat een van de huidige gebruikers van het voormalige gemeentehuis niets is gevraagd, en hij bij een door hemzelf aangevraagd gesprek met twee ambtenaren te horen heeft gekregen dat de kaders in grote lijnen al zijn vastgelegd. Zo gaf men onder andere aan dat: ‘op de locatie van het voormalige gemeentehuis nieuwbouw gaat plaatsvinden en dat op de begane grond Den Domp gevestigd gaat worden en dat er geen ruimte zal zijn voor commerciële units. Den Domp zou tevens beheerder gaan worden van horeca (met terras) op de zonzijde,’ aldus Peter Dirks, directeur-bestuurder van RegioBank/ Midden Brabant Advies / Zelfstandig Adviseur van RegioBank.

gemeentehuis

Het voormalige gemeentehuis van Haaren (Foto: Oisterwijk in Beeld)

Laatste bank

De huidige huurders/ondernemers moeten volgens die berichtgeving iets anders gaan zoeken. ‘Daar heb ik als huidige huurder ernstig bezwaar tegen gemaakt. Er is altijd aangegeven dat de omwonenden en alle belanghebbenden hun visie op de ontwikkelplannen zouden kunnen geven. Een uitnodiging voor de informatieavond heb ik of mijn bedrijf nooit mogen ontvangen. Afgaande op de reactie van de ambtenaren is alles al in beton gegoten en zijn de informatieavonden voor de bühne. Uit onderzoek is meermalen gebleken dat hier grote behoefte aan is bij de inwoners en ondernemers.’ Onder andere opteert Dirks voor een ondergrondse parkeerkelder, horeca gunnen aan lokale ondernemers, betaalbare huurwoningen voor de jeugd, en behoud van ruimte voor zowel sociale organisaties als de huidige bank, want ‘RegioBank is de laatste bankinstelling die nog in Haaren actief is’.

Anne, projectleider bij Gemeente Oisterwijk, laat hierop weten dat de locatie en sloop/ nieuwbouw vast staat, maar de functies en omvang van de bouw nog niet. Hierin spreken de ambtenaren elkaar blijkbaar tegen, want volgens deze projectleider kan daartoe nog informatie/ wensen worden gegeven en staat zij open voor een gesprek daarover.

Lees hier meer en praat mee!