Krekul

Haarendael zal niet sneller kunnen na eigendomsovername


Nu de beoogde projectontwikkelaar eerder dan verwacht ook eigenaar is van het complex, had VVD Oisterwijk verwacht dat het proces tot herontwikkeling sneller zou kunnen. Volgens wethouder Eric Logister is dat niet het geval.

Vanuit de lucht is goed te zien wat de brand heeft aangericht (Foto: Peter Franken)

Ton van de Ven (VVD) liet in de raadsvergadering en eerder via de partij op social media weten positief gestemd te zijn over de eigendomsovername van Haarendael; het waarom de partij daar zo positief over is, werd ook deze raadsvergadering niet duidelijk, anders dan dat Van de Ven nu aangaf te verwachten dat de herontwikkeling hiermee sneller gerealiseerd zou kunnen worden.

Wethouder Logister gaf aan ook ook positief gestemd te zijn, omdat de ontwikkelaar eerst voornemens was pas tot koop over te gaan wanneer het bestemmingsplan gereed was, maar door dit nu eerder te doen volgens hem overduidelijk aangeeft vertrouwen te hebben en te tonen in de toekomstige ontwikkeling. Een sneller tijdspad dan reeds gepland verwacht de wethouder niet. Er zijn al en volgen nog diverse bijeenkomsten en procedures om te komen tot een ontwikkelkader en vervolgens bestemmingsplanaanpassingen. Logister geeft aan dat het college ‘kort op de bal blijft zitten’, en verwacht in juli met een voorstel naar de raad te kunnen komen.

Ook heeft de overname van het terrein geen invloed op de omstreden huisvesting van arbeidsmigranten op het terrein. De vergunning daartoe blijft tot het moment dat de herontwikkeling van start gaat. Er loopt nog wel een bezwaarprocedure op die vergunning, maar daarover heeft de bezwaarcommissie nog geen uitspraak gedaan.