Care Inn

Bouwen op Buitenerven in Pannenschuur Oisterwijk lijkt alsnog te kunnen


In de raadsvergadering van afgelopen donderdag kwam het volgens initiatiefnemers eerder afgeketste plan Buitenerven ter sprake. In dat plan willen grondeigenaren direct aansluitend op de wijk Pannenschuur 80 tot 120 woningen realiseren, waarvan ook een groot aandeel sociale woningbouw.

Het gebied waar Plan Buitenerven gerealiseerd zou kunnen worden (Foto: Jan Wolfs – LOVO).

Raadslid Inge van Beers stelde hierover dat ‘het bouwplan voldoet ook aan het integraal afwegingskader dus voor ons lijkt er niks in de weg te staan om dit plan goedkeuring te geven. Na een gesprek met de stedenbouwkundige blijkt dat de gemeente in wil zetten op Ruimte voor Ruimte woningen op deze locatie. Waarom kiest de wethouder ervoor om hier villa’s neer te willen zetten als er nota bene een plan ligt waar 40% sociale woningbouw kan plaatsen vinden en wat volledig voldoet aan het integraal afwegingskader?’

Wethouder Eric Logister gaf hierop aan dat de huidige Visie buitengebied geen ruimte geeft voor woningbouw, anders dan via de ruimte-voor-ruimteregeling. De wethouder ziet dit als een buitengebied. PGB raadslid Carlo van Esch vroeg zich hardop af of er andere opties zijn dan alleen grote landhuizen? Ook Frank de Werdt (CDA) wil daar aandacht voor, bijvoorbeeld middels opsplitsen van kavels tot meer kleinere. Tot slot stelt ook Jean Coumans (PRO) dat het jammer is dat het nog gezegd moet worden, dat er behoefte is aan sociale woningbouw en ziet ook kansen voor kleinere kavels met betaalbare woningen. Opmerkelijk was daarop het positieve bericht van de wethouder, dat ook hij inziet dat het kan om op ruimte-voor-ruimte locaties kleinere kavels te realiseren middels opsplitsing.

En daarna kwam de eerder door de initiatiefnemers geuite frustratie boven; het eerdere argument van de wethouder om dorpen niet aan elkaar te laten groeien. Een argument wat niet op gaat, omdat het plan voor het naastgelegen Pannenschuur VI eveneens dicht bij de buurgemeente ligt. Maar nog meer werd dit als non-argument bestreden door De Werdt. Hij heeft ooit zelf gestreden voor het gescheiden houden van dorpen, dus niet dicht bouwen van tussenliggend groen, maar volgens hem is daarvan hier geen enkele sprake, is dit een hele andere situatie en kan er dus gewoon gebouwd worden.

Er zal nog wel wat water door de stroom gaan voordat we hier kunnen wonen, maar een begin is mogelijk hiermee gemaakt…

Lees hier eerdere berichten over plan Buitenerven