Care Inn

Bezwaar tegen zendmast op AZC Oisterwijk door gemeente afgewezen


Op en rond het AZC in Oisterwijk is een minder goed bereik van de GSM netwerken. Hiertoe heeft Gemeente Oisterwijk een vergunning afgegeven tot het plaatsen van een zendmast. Recreanten van omliggende parken hebben bezwaar gemaakt. Volgens hun onderzoek zou het COA onjuiste informatie hebben gegeven over het bereik van de GSM (klik).

De extra zendmast is nodig voor een goed bereik op het AZC in Oisterwijk (Bron; Google Maps)

Volgens de bezwaarmakers is het bereik van de mobiele telefonie voldoende; een zendmast zou volgens hen niet nodig zijn. De mast zou in het zicht komen van de recreanten; de woningen zouden minder waard worden. Ook zou onvoldoende rekening zijn gehouden met de belangen en gezondheid van de bezwaarmakers.

Na uitgebreid hoor en onderzoek heeft de bezwaarcommissie geconcludeerd dat het college (Burgemeester en wethouders) een juist besluit heeft genomen. Het advies van de commissie is dan ook het bezwaar af te wijzen. Het college heeft besloten dit advies te volgen.

De zendmast voor GSM komt op het AZC terrein, en is als extra op de recent geplaatste zendmast voor het C2000 systeem in de wijk Waterhoef. Beide systemen werken los van elkaar.