Care Inn

Wijkraad Waterhoef Oisterwijk opgeheven


De Wijkraad in de wijk Waterhoef, niet te verwarren met de organisatie van het wijkgebouw, stopt met haar activiteiten. Dit vanwege een tekort aan bestuursleden.

Het project Groen voor Grijs in de Waterhoef in Oisterwijk was een van de activiteiten waar  Wijkraad Waterhoef een bijdrage aan heeft geleverd.

17 jaar lang heeft de Wijkraad diverse activiteiten georganiseerd, ook samen met andere organisaties, om het leven in de wijk te veraangenamen. Ze vormden een schakel tussen inwoners en onder andere gemeente, en er werden op diverse onderwerpen informatieavonden georganiseerd. Het betrof veelal informatie aan de oudere doelgroep in de wijk. Afgelopen jaren is gezocht naar nieuwe leden, zowel voor het bestuur alsmede de uitvoering, maar daarvoor bleek te weinig animo.

Vanuit het wijkgebouw, en ook door andere organisaties en particulieren blijven andere initiatieven in de wijk bestaan.