uitpunt

Herman en Corry Donders samen 100 jaar vrijwilliger bij Het Rode Kruis in Oisterwijk


Tijdens een goed bezochte nieuwjaarsreceptie voor de vrijwilligers van de lokale ontspanningsvereniging Rode Kruis en stichting Parelfair was een speciale afvaardiging van het district Midden- en West Brabant en het landelijk bureau van het Nederlandse Rode Kruis naar Oisterwijk gekomen voor een bijzonder jubileum: Herman en Corry Donders zijn in 2023 samen 100 jaar vrijwilliger bij het Rode Kruis.

Corry en Herman Donders (links) ontvangen waardering voor hun inzet in woord en met onderscheidingen.

Voor de receptie was er voor de leden van de jeugdgroep Oisterwijk van het Rode Kruis deze keer een feestelijke bijeenkomst. Aan het einde van deze bijeenkomst werden de vrijwilligers van Rode Kruis en Stichting Parelfair ontvangen. Martien Bergman, voorzitter van de ontspanningsvereniging verzorgde het openingswoord en dat werd afgesloten met een proost op het nieuwe jaar. “We gaan proberen om van 2023 weer een goed jaar te maken voor de jeugd, de Rode Kruis vrijwilliger en Parelfair”.

Nadat de jeugd naar huis was gegaan hield Marc Schoenmakers, voorzitter Stichting Parelfair een korte toespraak. Hij memoreerde dat we vorig jaar nog in een lockdown zaten maar in mei een geslaagde start met de Parelfair activiteiten hebben kunnen maken. De recreatieve en creatieve middagen zijn weer opgestart en we hebben een dagtocht naar Urk gemaakt. Voor 2023 hebben we weer volop plannen. Er komen extra middagen voor de activiteiten van Gehandicaptenvereniging Liduina, die met luid applaus werden ontvangen. Ook willen we weer een voorjaar- en najaar dagtocht organiseren en zijn we aan het kijken om een vakantieweek met verzorging voor de deelnemers te organiseren. Tenslotte stond Marc stil bij het afscheid van een van de voortrekkers van Parelfair: Marian Diemers. Zij heeft zich met hart en ziel ingezet om Parelfair van de grond te krijgen en heeft besloten om nu het stokje over te dragen. Na overhandiging van de gebruikelijke bos bloemen nam zij graag zelf het woord. Op haar kenmerkende wijze vertelde zij hoe zij 14 jaar geleden als nieuwe inwoner van Oisterwijk het lokale Rode Kruis bestuur kwam versterken en wat zij in de afgelopen jaren “als nieuwkomer van boven de rivieren” heeft meegemaakt bij het Rode Kruis en Parelfair. Zij kijkt met tevredenheid terug op die periode en zal actief blijven voor de Rode Kruis telefooncirkel en graag als gast van Parelfair aanwezig zijn.

Hierna nam Marc Snels, Locatie Coördinator van het Rode Kruis het woord om stil te staan bij enkele Rode Kruis jubilarissen. Als eerste had hij een oorkonde voor Jan de Bresser, 40 jaar actief voor het Rode Kruis. Ook had hij een kort woordje voor Guiermina Priems, die 10 jaar actief is. Vervolgens richtte hij het woord tot Herman Donders die verrast was dat ook zijn vrouw Corry erbij gevraagd werd en wel voor het feit dat zij samen inmiddels 100 jaar actief zijn. Marc Snels gaf een bloemlezing over hoe zij elkaar gevonden hebben bij het Rode Kruis en wat zij in de afgelopen jaren allemaal gedaan hebben voor de organisatie. Inmiddels was de afvaardiging van het District en het Landelijk Bureau van het Nederlandse Rode Kruis gearriveerd en spraken lovende woorden over Herman en Corry en reikten de onderscheidingen uit. Herman nam nog het woord en gaf aan dat hij het bijzonder vind om samen 100 jaar lid te zijn. Hij gaf echter ook zijn teleurstelling aan dat het Rode Kruis de lokale activiteiten heeft afgeschaft maar dat die een prima plek hebben gevonden bij Parelfair.

Na afloop was er nog een gezellig samenzijn, prima verzorgt met een hapje en een drankje gemaakt door de eigen vrijwilligers. Het enthousiasme is groot om in 2023 weer leuke activiteiten te houden met de vrijwilligers en de gasten.