Care Inn

Verbaast en een knuffel voor de burgemeester


Een pareltje van een ingezonden brief, die we u niet willen onthouden:

Lieve Burgemeester, wethouders en gemeenteraadsleden.

Met een knuffel voor de burgemeester (Foto: Masja Vlaminckx).

Verbaast als er een boom wordt gekapt waar de ambtenaren negatief over de kapvergunning hebben geoordeeld.
Verbaast als er een omgevingsvergunning wordt aangevraagd die in strijd is met het bestemmingsplan.
Verbaast dat er geen omgevingsdialoog is geweest.
Verbaast dat de bouwhoogte 11 meter is i.p.v. 10.
Verbaast dat de goothoogte 6,6 is i.p.v. 6.
Verbaast dat er 2 hoofdgebouwen zijn i.p.v. een hoofdgebouw en een bijgebouw.
Verbaast dat de bouwhoogte van het bijgebouw 8.6 i.p.v. 6 is.
Verbaast dat de goothoogte van het bijgebouw 5 is i.p.v. 3,5.
Verbaast dat de bebouwd oppervlakte van het bijgebouw 271 m2 is i.p.v. 100 m2.
Verbaast dat de overkappingen en luifels niet zijn meegenomen in de berekening van het bebouwd oppervlak.
Verbaast dat in de berekeningen de hoofdentree en de toiletgroepen zijn aangegeven als vergunningsvrij terwijl dit niet onder de BOR-regeling valt.
Verbaast dat het bevoegd gezag niet de regels in acht heeft genomen om bij een omgevingsvergunning af te wijken van het maximaal toelaatbaar bebouwd oppervlak.
Verbaast dat op de tekening aangeven gebruiksfuncties in het bestemmingsplan niet zijn toegestaan, o.a. atelier, fitnessruimte en vergaderruimte.
Verbaast dat er in de wandelgangen gesproken wordt over het gebruik van het restaurant voor lezingen, optredens van artiesten en verhuur voor partijen.
Verbaast dat het aantal parkeerplaatsen op eigen terrein 43 minder is dan de parkeernorm van de Gemeente Oisterwijk.
Verbaast dat gebouw 2 binnen 2 meter staat van de perceelsgrens en binnen 10 meter van een slaapkamer.
Verbaast dat gebouw 1 onder de kruin van 2 monumentale beuken is terwijl dit gebied onder natuurattentiegebied valt en dus niet mag.
Verbaast dat er grondwerkzaamheden zijn uitgevoerd en de houtbouw volop in productie is voordat de vergunning is verstrekt.
Verbaast dat architectenbureau Bedaux De Brouwer een grove schets heeft gemaakt waarop een principeakkoord is geven en vervolgens een ander plan door van Empel bouwadvies wordt ingediend.
Verbaast dat er s’ morgens om 5 uur gegraven en bronbemaling plaatsvind en enkele uren later een complete kelder ligt, melding hiervan bij de gemeente geeft geen reactie.
Verbaast dat er volop gebouwd wordt zonder de bezwaren af te wachten.
Verbaast dat er een vergunning is verstrekt waarop zoveel punten in strijd met het bestemmingsplan
zijn.

Met een knuffel van deze inwoner van het mooie Oisterwijk.