Care Inn

Partij PRO: Voorzichtig positief over regioplannen woningbouw SRBT


Er is niet alleen een woningcrisis in Oisterwijk, dit speelt in vrijwel alle gemeentes. Om die woningcrisis het hoofd te bieden werken de gemeentes Tilburg en Oisterwijk samen in de Oost-flank, als onderdeel van de stedelijke regio Breda-Tilburg, of SRBT. De Oost-flank is ruwweg het gebied met de kernen Oisterwijk, Moergestel, Haaren, Udenhout en Berkel-Enschot. Het idee is om 5.000 nieuwe woningen te bouwen voor 2040, met een nadruk op betaalbare woningen voor starters en 1- en 2-persoonshuishoudens. PRO is voorzichtig positief over deze plannen, maar de grote vraag is wel waar deze huizen precies moeten komen.

Want in het gebied Oostflank kan je niet zomaar bouwen. Er is veel beschermde natuur en intensieve landbouw en andere bedrijvigheid. Die moet met de woningbouw in balans zijn. Met een goede verkeersafwikkeling. Omdat dat een complex probleem is willen de beide gemeentes al in een vroeg stadium met alle betrokkenen praten: inwoners, landbouw en industrie, provincie, natuurclubs. Ook dat vindt PRO positief: betrek de inwoners er zo vroeg mogelijk bij. In oktober en november zijn er drie bewonersbijeenkomsten geweest voor de inwoners van Haaren, Moergestel en Oisterwijk.

En dat is iets nieuws voor onze inwoners, bleek op deze bijeenkomsten. Ze zijn niet gewend om er al zo vroeg bij betrokken te worden. Dat zorgt voor een zeker wantrouwen: ’hoe definitief zijn deze plannen’, ‘waar komen precies welke huizen’, ‘kom ik wel aan mijn trekken met mijn woningvraag’. En dat zijn nu precies de vragen waarop we de antwoorden nog moeten vinden met elkaar, komende periode. PRO zal dat proces nauwlettend volgen, vooral om ervoor te zorgen dat er voldoende sociale huurwoningen komen en dat de natuur beschermd blijft.

Bron: Partij PRO

Meer politiek- en gemeentenieuws

Bovenstaande bericht is door de politieke partij geplaatst op hun website. Oisterwijk Nieuws verspreid deze berichten automatisch, om u op de hoogte te houden van hun politieke standpunten. Alle partijen die hieraan meewerken worden getoond.

Meer politiek- en gemeentenieuws leest u in het thema Gemeente (klik!)