Care Inn

Koninklijk en Gemeentelijk Jaaroverzicht van 2022


Afgelopen weken werden er heel wat mooie jaaroverzichten gemaakt; diverse media lieten een selectie van hoogtepunten zien. Wat nog ontbrak was een Koninklijk Jaaroverzicht.

Allemaal zeer gewaardeerde personen met een onderscheiding in 2022 (Foto’s Masja Vlaminckx).

Klik hier voor het volledige album

Het is nagenoeg altijd Burgemeester Hans Janssen, in een enkel geval de locoburgemeester, die tijdens een ‘toevallig’ georganiseerd bezoek aan een feestelijke bijeenkomst van een vereniging, club, bedrijf of anderszins samenzijn het woord krijgt, en daarbij de mensen toespreekt over de mooie resultaten en inzet die men heeft laten zien. Om dan plots tijdens zo’n toespraak, in het bijzonder iemand er uit te lichten. deze persoon wordt geheel verrast naar voren geroepen, en krijgt nog eens opgesomd waarom hij of zij zo bijzonder is voor de samenleving. Met dan aan het einde van die opsomming: ‘Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd om …’ Jawel, de gewaardeerde persoon wordt voorzien van versierselen, een Koninklijke onderscheiding. Soms wordt een eerdere onderscheiding verhoogd, overtroffen in een hogere rang. van 1e tot 6e graad, hoogste naar laagste, zijn dat: Ridder Grootkruis, Grootofficier, Commandeur, Officier, Ridder en Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Gemeentelijk

Een Koninklijke onderscheiding wordt altijd op aanvraag toegewezen door de Koning; de aanvraag voor een gemeentelijke onderscheiding krijgt een beoordeling door het gemeentebestuur, het college van burgemeester en wethouders. Het gaat dan om: de Gouden legpenning gekoppeld aan ereburgerschap (voor Oisterwijkers die 25 jaar of langer 1 of meerdere bestuursfuncties of maatschappelijke functies vervullen of hebben vervuld); Zilveren legpenning (voor mensen of bedrijven die zich langdurig en op uitzonderlijke wijze voor onze gemeente hebben ingezet); Gemeentelijke blijk van waardering ( voor mensen en instellingen of verenigingen waar een blijk van waardering van de gemeenschap op z’n plaats is); Gemeentelijke Parel (voor mensen en instellingen of verenigingen die een bijzondere bijdrage hebben geleverd aan de promotie van Oisterwijk als dé Parel van Brabant).

Jaaroverzicht

In samenwerking met de ambtenaar bestuurssecretariaat/kabinetszaken van Gemeente Oisterwijk, en de altijd weer mooie foto’s van Masja Vlaminckx, hebben we een mooi jaaroverzicht kunnen samenstellen van al deze zeer gewaardeerde personen. Allen afkomstig uit of vanwege hun inzet voor de samenleving in Haaren, Heukelom, Moergestel en Oisterwijk. Onderstaand een overzicht van de uitgereikte koninklijke en gemeentelijke onderscheidingen in 2022.

Koninklijke onderscheidingen:

• M.A.F.P. Bergman – Ermen
• C.H. van den Bersselaar
• J.M. de Bresser
• W.C.J.M. Jansen
• A.M. Klaasen
• J.A.C. Larmit
• C.H.J.M. Larmit – van Breugel
• A.G.G. Wolfs – van Rijthoven
• D. van Ee
• E. Meeuwis – de Cock
• J.A. van Gorkum

Gemeentelijke onderscheidingen:
• R. Klaassen en A.J.J. Klaassen
• E. ten Brink
• J.M.G. van Brunschot
• R. Tjan
• J. Vriens

Alle foto’s van de uitreikingen ziet u in dit album (klik)