Krekul

Gemeente en rechtbank ondernemen nog geen stappen tegen strijdigheden Stichting Sadakha (Update)


Ondanks eerder gebleken onjuistheden blijft Stichting Sadakha strijdige informatie verspreiden over rechtszaken tegen onder andere Gemeente Oisterwijk, Gemeente Tilburg en de Nederlandse Staat. Vooralsnog geeft geen van de betrokken organisaties aan daartegen stappen te ondernemen, ondanks dat deze informatie volgens hen onjuist is. De stichting gaat onverstoord door.

Een maand terug bleek dat Stichting Sadakha uit Tilburg – waarvan voorzitter Dhr. Oteman aangaf een bijstandsmoeder uit Oisterwijk bij te staan – onjuiste informatie heeft verspreid over rechtszaken tegen onder andere Gemeente Oisterwijk, Gemeente Tilburg en de Nederlandse Staat. Ook zou er volgens Oteman een klacht zijn gericht, en later ingetrokken tegen onze redactie. Van een door de stichting vermelde rectificatie bleek geen sprake, de door Oteman vermelde landsadvocaat wist van niets, evenals beide gemeenten en de rechtbank geen weet hadden van deze zaak. En belangrijk te vermelden: er was ook geen vervolging bekend van het vermeende onrechtmatig handelen, waarvan Oteman de gemeenten eerder beschuldigde (Lees hier meer).

Onverstoorbaar

Een voorbeeld van de vele – zo blijkt strijdige – berichten die Stichting Sadakha verspreid over een bij de rechtbank onbekend kort geding (Bron: Facebook Stichting Sadakha).

Nu een maand verder blijkt dat Stichting Sadakha op haar social media onverstoord doorgaat met het publiceren van informatie over een rechtszaak. De stichting spreekt onder andere over een kort geding, nodigt daarvoor media uit, geeft aan een sommatie te hebben verzonden, noemt de naam van een Landsadvocaat, en in reactie op vragen volgt een veelvoud aan feitelijk juridisch onjuiste reacties per mail. Voorzitter Oteman reageert wel op onze vragen, maar uitleg waarom deze strijdige berichten via hun sociale media blijven komen, of hoe het kan dat vier organisaties hem/ de stichting tegen spreken, daar gaat Oteman desgevraagd niet op in.

Onbekend

De vier organisaties – die we afgelopen week voor de goede orde opnieuw bevraagd hebben – zijn Gemeente Oisterwijk, Gemeente Tilburg, de Landsadvocaat en Rechtbank Den Haag. Beide gemeente geven aan de zaak niet te kennen. ‘De procedure is bij de gemeente niet bekend. Indien een procedure speelt waarin de gemeente een rol speelt, wordt de gemeente daarover door de rechtbank bericht,’ aldus een woordvoerder van Gemeente Oisterwijk. Landsadvocaat Bierens, welke wordt vernoemd in de berichten van de stichting, gaf eerder al aan niets van deze zaak te weten; zijn woordvoerder verwijst ons met verdere vragen naar de rechtbank.

Een recent bericht; welk ‘schending van recht’ Gemeente Oisterwijk zou hebben veroorzaakt is een raadsel… (Bron: Facebook Stichting Sadakha)

Valse informatie

Rechtbank Den Haag laat weten: ‘Dit door de Stichting Sadakha genoemde kort geding nummer komt niet voor… … Ik zie ook geen officiële oproeping of betekende dagvaarding met een datum van woensdag 14 december.’ Dat de stichting de diverse organisaties bezig houdt met wat blijkt valse informatie te zijn, is volgens de woordvoerder van Rechtbank Den Haag een ‘toenemend probleem’. Het willens en wetens verspreiden van valse informatie, en daarbij personen of organisaties schaden, zou door deze organisaties gezien kunnen worden als smaad. Opmerkelijk is dat geen van de bevraagde organisaties desgevraagd aangeeft stappen te ondernemen tegen deze ogenschijnlijk frauduleuze handelingen.

Het lijkt er vooralsnog op dat deze stichting ongestraft door kan gaan met het vermelden van niet bestaande rechtszaken en aanverwante informatie over organisaties en personen. Opgemerkt moet worden, dat er mogelijk wel stappen zijn of binnenkort worden ondernomen, maar deze niet bekend zijn gemaakt.

Bovenstaande bevindingen zijn voorgelegd aan voorzitter Oteman/ Stichting Sadakha. Daarop heeft deze niet meer gereageerd.

Goed nieuws

Er is gelukkig ook goed nieuws. Zonder tussenkomst van de stichting is de uitkering voor de bijstandsmoeder (met de benodigde informatie en volgens de juiste procedure) door Gemeente Oisterwijk alsnog in behandeling genomen en hervat. Zoals eerder door ons in vermoeden uitgesproken blijkt nu: een gesprek zonder juridisch gevecht heeft een beter resultaat gegeven.

Update

In reactie op bovenstaande publicatie, heeft Dhr. Oteman namens Stichting Sadakha laten weten de naam van de landsadvocaat en logo’s van overheidsinstanties te verwijderen. De stichting neemt voor het overige geen afstand van hun inhoudelijke standpunten. Over de strijdigheid met betrekking tot het vermelde kort geding rept Oteman niet.