Care Inn

Oisterwijk Nieuws in top 3 Buurtzaamste Ondernemer 2022


Oisterwijk Nieuws is door de vakjury verkozen tot de top 3 van Nederlands meest Buurtzame ondernemingen. Voor de laatste drie plaatsen kunt u stemmen.

18 november aanstaande is het de Dag van de Ondernemer. Een initiatief van MKB Nederland. Deze dag worden alle ondernemers in het zonnetje gezet. Echter, één ondernemer krijgt nog eens extra aandacht: hij of zij die verkozen is tot Buurtzaamste Ondernemer van het jaar.

Joris van der Pijll werd afgelopen week in Tiliander geïnterviewd door de organisatie van de Buurtzaamste Ondernemer van Nederland.

De Buurtzaamste Ondernemer van het jaar-verkiezing is een initiatief van de RegioBank en beleeft dit jaar haar eerste editie. Lokale ondernemingen zijn essentieel voor de economie en de werkgelegenheid. Een onderneming die zich bovendien buurtzaam opstelt, toont nog eens extra zijn betrokkenheid bij het welzijn en de vitaliteit van de buurt. Door toeleveranciers en werknemers zo dicht mogelijk bij huis te zoeken, of bijvoorbeeld lokale sociaal-maatschappelijke organisaties te ondersteunen. Of zijn of haar netwerk zo in te zetten dat de mensen uit de buurt daar hun voordeel mee kunnen doen.

Lokaal, sociaal!
Oisterwijk Nieuws is landelijk één van de drie genomineerde ondernemers, in de race voor de titel: Buurtzaamste Ondernemer 2022. Deze nieuws-website zet zich volgens de jury bovengemiddeld in voor de buurt. Oisterwijk Nieuws is bijna 15 jaar geleden opgericht om aandacht te geven aan het verenigingsleven en de sociaal maatschappelijke inzet, voor en door de inwoners van Haaren, Heukelom, Moergestel en Oisterwijk. Dit in combinatie met alle vormen van lokaal nieuws, dat wat leeft in de samenleving. Samen met lokale vrijwilligers geeft Oisterwijknieuws.nl opvallend veel aandacht aan sociaal-maatschappelijke inzet en goede doelen. Lokale ondernemers steunen het platform en aankopen worden uiteraard ook lokaal gedaan.

Stimulans
De hulp aan lokale verenigingen, het lokaal samenwerken en de lokale in- en verkoop van goederen en diensten zijn belangrijke waarden in de toetsing. ‘Oisterwijk Nieuws scoort op alle onderdelen hoog,’ aldus Peter Dirks, directeur-bestuurder van Midden Brabant Advies en zelfstandig adviseur van de Regiobank in Haaren en Oisterwijk. Websitebeheerder Joris van der Pijll: ‘Ik ben supertrots dat we, samen met de vrijwilligers en ondernemers, landelijk tot deze top 3 zijn gekomen. Voor Oisterwijk Nieuws een bevestiging en tegelijk een stimulans om vooral lokaal door te gaan.’ De Buurtzaamste Ondernemer van het jaar krijgt een cheque ter waarde van € 2.000,-. Als Oisterwijk Nieuws de gelukkige is, heeft Joris al een concrete bestemming. Hij wil het bedrag investeren in een berichtenserie met mooie voorbeelden uit de buurt, ‘om anderen te inspireren zich ook in te zetten voor onze samenleving.’

Stemmen op de Buurtzaamste Ondernemer van het jaar kan tot 11 november via www.regiobank.nl/buurtzaamsteondernemer