Care Inn

KBO Haaren nu samen met SVO Oisterwijk en SVM Moergestel


De voorzitters van KBO-Haaren – Norbert Verbraak, VSO Oisterwijk – Frans Monchen en SVM Moergestel – Henk van den Bijgaard hebben recent de samenwerking tussen de drie afdelingen van KBO-Brabant onder de naam Kring Oisterwijk juridisch vormgegeven door een vereniging op te richten waarin de drie afdelingen gaan samenwerken.

De drie voorzitters tekenen voor de samenwerking in de Kring Oisterwijk.

De KBO is opgebouwd uit afdelingen. Zo is bijvoorbeeld Haaren een afdeling. De kring Oisterwijk bestaat nu uit de KBO afdelingen van Oisterwijk, Haaren en Moergestel. De kringen zijn regionaal samengevoegd in een regionaal beraad. Onze kring behoort tot Regio Midden Brabant. Het regionaal beraad bereidt de standpunten van de kringen voor ten behoeve van de Algemene Vergadering. De Algemene Vergadering stelt het beleid van KBO-Brabant vast. In verband met de opsplitsing van de gemeente Haaren per 1 januari 2021, is de afdeling Haaren vanaf 2021 deel gaan uitmaken van de Kring Oisterwijk.

De voltallige besturen van de drie afdelingen vormen samen een kringraad, die het bestuur controleert. De Kring krijgt van KBO-Brabant een financiële bijdrage. De Kring voorziet in een mogelijkheid om op het nieuwe gemeentelijk niveau het belang van de ouderen te behartigen. Verder kan de Kring het subsidiebeleid van de gemeente beter benutten en biedt zij de mogelijkheid om op allerlei terreinen tussen de afdelingen samenwerking te faciliteren.

De gezamenlijke afdelingen willen erop toezien dat de belangen van de leden op plaatselijk niveau in de komende jaren niet over het hoofd gezien worden. In het verleden werden er door de afdeling Haaren diverse activiteiten op kringniveau georganiseerd met de oude dorpen van de toenmalige gemeente Haaren. Het bestuur wil deze activiteiten, zolang daaraan bij de leden behoefte bestaat, in stand houden. Tezelfdertijd ligt het voor de hand dat de huidige afdeling zich ook op het niveau van de activiteiten oriënteert binnen de nieuwe Kring Oisterwijk.