The Make

VVD Oisterwijk trekt oud spoortunnel idee uit de kast


Een spoortunnel onder Oisterwijk; een idee dat zover onze redactie kan terugkijken stamt uit de tijd dat KVL in ontwikkeling werd voorbereid. De vraag was: Hoe overbruggen we de kloof tussen centrum en KVL. Antwoord: Het spoor moet omlaag!

Het was in 2009-2010 dat tijdens discussies over de toekomstige invulling van het vervallen historische KVL terrein – mede maar zeker niet uitsluitend door onze redactie – werd geopperd te kijken naar de mogelijkheden om het spoor omlaag te brengen. Het zou een flinke barrière wegnemen tussen de voormalige leerfabriek, als werk-wooncentrum in te richten gebied, en het centrum. Later kwam het onderwerp ook veelvuldig aan bod, toen vanwege langdurige en met regelmaat terugkerende storingen aan spoorbomen en gestrande treinen Oisterwijk in twee delen werd gesplitst.

Gevaar op overwegen bij gesloten bomen in Oisterwijk (Foto: Toby de Kort).

In de periode dat de VVD in het college vertegenwoordigt werd door wethouder Joost Wagenmakers, werd door de gemeenteraad een motie (opdracht aan het college) voorgelegd, om tot een verzoek en onderzoek te komen voor zo’n spoortunnel, of tunnelbak. De wethouder deed een belofte tot zo’n onderzoek, en om het gesprek aan te gaan met ProRail en de verantwoordelijke overheden. Dat onderzoek is er zover bekend nooit gekomen, of de uitkomst werd desgevraagd niet beschikbaar gesteld. Overleg zal er vast geweest zijn, maar zonder dat de betrokkenen op dat moment dit plan als haalbaar zagen.

Ook kwam het idee van een tunnel boven, toen de spoorwegen met het plan kwamen om langs het gehele spoor, dwars door Oisterwijk, metershoge geluidsschermen te plaatsen. Ze zouden nodig zijn om het geluid van de treinen te dempen, en zo te voldoen aan nieuwe normen. Geluid dempen is gewenst, maar ook willen veel bewoners het zicht behouden. De impact van zo’n scherm zou enorm zijn. Of dat er ooit nog komt, en in welke vorm?

De belemmeringen van het spoor bleven, en door de toegenomen drukte op het spoor en op de weg, werd die steeds meer voelbaar. Zo ook de onveilige situatie die veelvuldig in het nieuws komt als er weer eens iets op het spoor te doen is. Fietsers, voetgangers en automobilisten manoeuvreren zich om de spoorbomen, gevaarlijk, maar ze zien met de vele afgesloten overwegen geen andere uitkomst. Regelmatig, met name ook door VVD raadsleden, werd  een spoortunnel als onhaalbaar beschouwd en opteerde men voor een wegtunnel; de Pannenschuurlaan/Moergestelseweg onder het spoor door. Ook die bleek niet eenvoudig te realiseren.

Nu Provincie en Rijk met twee miljard komen om (let wel) in de gehele provincie de mobiliteit te verbeteren, kopt het Brabants Dagblad ‘VVD Oisterwijk pleit wederom voor spoortunnel‘. Volgens de partij zou een tunnel de verkeersproblemen bij de Pannenschuurlaan/Moergestelseweg,  Blokshekken en Heusdensebaan oplossen. Gezien de daal-stijg helling zullen naar verwachting ook de overwegen richting Heukelom en Haaren meegenomen moeten worden. Met VVD prominent Cora van Nieuwenhuizen in de regering, van 2017 tot 2021 minister van Infrastructuur en Waterstaat, kon de partij het ook niet voor elkaar krijgen.

Toch zal er, mede gezien de toenemende groei van treinvervoer en lokale bevolking, in de toekomst iets nodig zijn. Een verlaagd spoor of tunnel heeft wat dat betreft een langer toekomstig nut en effect voor meerdere knelpunten met onder ander ook een beter toegankelijk centrum, dan een weg onder het spoor. De laatste is echter meer betaalbaar.

De VVD zet nu in op hun provinciaal Statenlid Jelle van Nuland, maar het mag duidelijk zijn dat voor zo’n ingrijpende aanpassing niet alleen veel geld, maar ook een ruime behoefte bij de politieke meerderheid moet zijn. Het straks ergens in een verkiezingsprogramma zetten is niet voldoende. Er is zowel lokaal als provinciaal breed draagvlak nodig. En niet alleen nu, maar ook de komende regeerperioden. Dit is duidelijk een procedure die meerdere jaren tijd vraagt.