ondernemers

Het einde voor partij Algemeen Belang Oisterwijk


In de algemene ledenvergadering van Algemeen Belang is dinsdagavond 22 november besloten de politieke partij te ontbinden.

De fractieleden van AB zoals die tot voor kort was samengesteld (Bron: Oisterwijk.nl).

De vereniging Algemeen Belang werd opgericht in 1996 en heeft sedert haar oprichting zitting genomen in de gemeenteraad van Oisterwijk met een wisselend aantal zetels. Ook werd in die tijd enkele malen deel genomen in het College.

Een teruglopend leden- en stemmersaantal en een onwerkbare situatie in de fractie, waardoor de fractie volgens een meerderheid van de leden niet meer voldeed aan haar statutaire verplichting om de standpunten van Algemeen Belang in de gemeenteraad- en commissie- vergaderingen naar voren te brengen en te verdedigen, zijn de gronden voor dit drastische ontbindingsbesluit.

Raadslid Inge van Beers ging reeds eerder haar eigen weg. De raadsleden Alex van Assouw en Marieke Stork-Dujardin zullen hun lidmaatschap van de gemeenteraad naar eigen inzicht verder invullen.

Interim voorzitter Jaap Budding sluit samen met de andere bestuursleden het bestaan van de vereniging, en daarmee ook zijn bestuursfunctie voor deze partij af.

Algemeen Belang spreekt tot slot haar dank en waardering uit naar iedereen, die gedurende het bestaan van de politieke partij op enigerlei wijze heeft gekozen voor haar programma en idealen.

Klik en lees hier meer berichten over Algemeen Belang.