ondernemers

Gemeente Oisterwijk positief over vervanging duplexwoningen Tilburgseweg


Woningcorporatie Leystromen wil 36 duplexwoningen aan de Tilburgseweg vervangen voor 46 gestapelde woningen in drie woonblokken. Het college (Burgemeester en wethouders) heeft hierop positief gereageerd. Het ontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage voor eventueel bezwaar.

Nu staan er blokken van vier woningen (Bron: Google Maps)

Op het perceel van Woonstichting Leystromen aan de Tilburgseweg in Oisterwijk zijn op dit moment 36 woningen van het type duplex aanwezig. De woningen zijn verouderd en aan vervanging toe. Leystromen is voornemens om de huidige woningen te vervangen door 46 gestapelde woningen van diverse afmetingen gesitueerd in drie woonblokken. Alle woningen zullen in het sociale huursegment komen. Hierdoor vindt niet alleen een kwaliteitsverbetering plaats, maar wordt door het vergroten van het aantal woningen in de sociale sector een bijdrage geleverd aan de volkshuisvestelijke opgave.

De drie beoogde bouwvolumes met drie woonlagen worden voorzien van een afwijkende gevel waardoor het bouwvolume een kleinschalige uitstraling krijgt. Vanaf het voorjaar van 2021 zijn bewoners geïnformeerd over de plannen voor hun woningen; medio 2022 is een inloopavond georganiseerd voor omwonenden; deze is bezocht door ongeveer 45 omwonenden. Het ontwerpbestemmingsplan zal voor een periode van 6 weken ter inzage worden gelegd.