Care Inn

Aanmelden Peer Paorel Vrijwilligersprijs


Begin 2023 zal voor de 21e keer de uitreiking van de Oisterwijkse Vrijwilligers Prijs, de Peer Paorel Prijs, plaatsvinden.

Staat dit beeldje binnenkort bij uw vrijwilliger op de plank? (Foto: Joris van der Pijll)

De prijs wordt uitgereikt aan die vrijwilliger of organisatie die zich de afgelopen jaren op bijzondere wijze heeft ingezet binnen het Oisterwijkse verenigingsleven op cultureel of maatschappelijk gebied. Het doel van deze prijs is om eenmaal per jaar even extra aandacht te vestigen op de waarde van de vele enthousiaste vrijwilligers die de Oisterwijkse gemeenschap rijk is. Want wat is onze gemeenschap zonder de inzet van al deze mensen?

Kent u iemand uit uw omgeving waarvan u denkt dat hij of zij het verdiend heeft om een keer in het zonnetje te worden gezet, meld hem of haar dan aan. Ook verenigingen en stichtingen kunnen voor de prijs in aanmerking komen. Voorwaarde voor de kandidaatstelling is dat het vrijwilligerswerk in Oisterwijk gedaan wordt door inwoners van Oisterwijk. Van maandag 7 november tot uiterlijk donderdag 8 december 2022 kunt u uw kandidaat aanmelden om in aanmerking te laten komen voor deze belangrijke onderscheiding.

Een vakkundige jury zal de inzendingen beoordelen en hieruit een prijswinnaar kiezen. De winnaar ontvangt een oorkonde en een beeldje van de Oisterwijkse reus Peer Paorel, Heer van Oisterwijk. Zoals elk jaar zal de Gemeente Oisterwijk een bedrag van € 250,- voor het goede doel beschikbaar stellen. De winnaar mag dit bedrag toekennen aan een vereniging of stichting naar keuze.

Vergeet niet om een duidelijke en een zo uitgebreid mogelijke verklaring te geven waarom uw kandidaat volgens u de prijs verdient. Mail naar peerpaorelprijs@gmail.com

DTZ logo low