uitgelicht

Glasvezel van KPN in Oisterwijk vertraagd


KPN is in gesprek met Gemeente Oisterwijk over de aanleg van glasvezel; de eerder beoogde planning is verschoven; half 2023 verwacht men te starten met Haaren en Moergestel.

Met de aankondiging van de komst van Delta Fiber Netwerk (DFN) en de aanleg van hun glasvezelnetwerk in de gemeente, kwam vorig jaar ook de vraag naar collega aanbieder KPN. Deze liet destijds weten eind 2022 te willen starten met de aanleg. Op dit moment is de planning voor de kern Oisterwijk gericht op 2024, afhankelijk van ‘het tempo van de totstandkoming van een samenwerkingsovereenkomst,’ aldus de woordvoerder van KPN. ‘Haaren en Moergestel zullen voorafgaand door Glaspoort (samenwerking KPN en ABP) worden aangesloten begin tweede kwartaal  2023. Ook is Glaspoort voornemens meerdere bedrijventerreinen aan te sluiten.’

Overeenkomst

Helaas gaat het bij de aanleg van de vele kabels en leidingen in de grond ook wel eens mis; een gaslek in Moergestel bij aanleg glasvezelkabels (Foto: Toby de Kort).

KPN en Glaspoort zijn in overleg met de gemeente over afspraken die gemaakt moeten worden bij de aanleg. Hoewel KPN voor de uitrol mede afhankelijk is van afspraken met Gemeente Oisterwijk over de aanleg van de kabels in de grond, is de ontstane vertraging volgens KPN met name bij KPN ontstaan. Zodra de aanleg van start kan, vindt deze plaats ‘binnen de bebouwde kom en daarbij wordt iedere woning (bij verkregen toestemming) aangesloten. Een aansluiting kan worden gerealiseerd als een bewoner hier toestemming voor geeft.’ Er zitten geen kosten aan een aansluiting en afname is niet verplicht. Uiteraard zijn er wel kosten bij het gebruik van de glasvezelverbinding; dit verloopt via een abonnement.

Driemaal

De kans is groot dat er straks in veel meterkasten twee glasvezelkabels binnen komen; die van delta Fiber en die van KPN/ Glaspoort. En daarnaast nog de kabel van Ziggo. Internetprovider Ziggo werkt eveneens met een glasvezelnetwerk, maar die legt hun glasvezelkabels tot aan de verdeelkasten in de straat, en gaat daar over op de bestaande Coax antennekabel. Consumenten zien hierdoor de straat vaker opengaan, om straks voor het snelle internet de keuze te hebben uit drie kabelexploitanten, met via iedere kabel ook meerdere leveranciers. Niet onvermeld mag blijven, dat consumenten vaak ook sneller internet kunnen verkrijgen door het verbeteren van hun interne installatie en apparatuur, de wet van de zwakste schakel gaat hier zeker op.

Klik en lees hier meer over aanleg glasvezel