ondernemers

Rekenkamer doet vervolgonderzoek naar exploitatie Tiliander Oisterwijk


Het vorige onderzoek van de Rekenkamer, met daarin ook aanbevelingen die door de gemeenteraad zijn overgenomen, dateert uit 2020. Er volgt nu een vervolgonderzoek, naar de exploitatie van Tiliander en Den Boogaard. De Rekenkamer merkt daarbij op dat er ten tijde van de aanbevelingen van het vorige onderzoek een coronapandemie was, met stevige gevolgen voor de cultuursector.

Tiliander Oisterwijk (Foto: Iris de Groot)

Het vorige onderzoek is ingesteld om de effecten te bekijken na de aanpassingen die sinds 2015 zijn gedaan. In dat onderzoek uit 2020 zijn diverse aanbevelingen gedaan, die door de raad zijn overgenomen. Tegelijk was daar corona; de Rekenkamer stelt dan ook: ‘Het was een moment waarop COVID-19 in Nederland al enkele maanden zijn intrede had gedaan en waarop niemand durfde te vermoeden dat de ontwikkelingen rond het virus en de ermee gepaard gaande maatregelen voor de cultuursector nog zo’n kleine twee jaar zouden aanhouden. Dat de maatregelen om het virus te bestrijden een ongekende negatieve impact heeft gehad op de cultuursector is genoegzaam bekend en ook voor de Cultuurcentra in Oisterwijk is dit vanzelfsprekend aan de orde. De RKC acht het daarom met een te houden opvolgingsonderzoek van belang om de aanbevelingen die zij destijds deed te actualiseren.’

Ook is de cultuurorganisatie momenteel bezig met het opstellen van een nieuwe cultuurvisie. De uitkomsten en adviezen van de Rekenkamer kunnen daarbij behulpzaam zijn. ‘Doelstelling van dit opvolgingsonderzoek is de raad te informeren over de huidige stand van zaken als het gaat om de exploitatie en de implementatie van de aanbevelingen van het rekenkameronderzoek uit 2020. De Rekenkamer wil tevens inzicht geven in de verklaringen die bestaan voor (al dan niet uitblijven van) de implementatie van de aanbevelingen en daarmee de genoemde problematiek opnieuw onder de aandacht brengen.’ Vragen die de Rekenkamer zichzelf daartoe stelt, doch niet uitsluitend, zijn: ‘Wat is de huidige stand van zaken als het gaat om de exploitatie van de Cultuurcentra Tiliander en Den Boogerd? Wat is de huidige stand van zaken als het gaat om de implementatie van de aanbevelingen van de RKC die zijn opgenomen in het rapport Onderzoek exploitatie cultuurcentra? Welke factoren verklaren de huidige stand van zaken omtrent de exploitatie van de twee Cultuurcentra en de implementatie van de aanbevelingen van de RKC? Welke aanpassingen en aanvullingen van de aanbevelingen uit het rapport Onderzoek exploitatie cultuurcentra vloeien voort uit de beantwoording van voorgaande vragen?’