Care Inn

Oisterwijks VVD raadslid zet aan tot negeren afspraken energiecontract


Oisterwijks VVD raadslid Patrick Simons gaat dwars in tegen de verhoging van energievoorschot berekeningen. Hij zet zijn volgers aan tot ‘ongehoorzaamheid’. Die ‘ongehoorzaamheid’ bestaat uit het negeren van afspraken die consumenten met hun energieleverancier hebben: het weigeren te betalen van een overeengekomen voorschot.

Om te voorkomen dat consumenten over een jaar veel moeten nabetalen, passen energiebedrijven de maandelijkse voorschotten aan naar boven. Ze doen dit, gebaseerd op het gebruik van de consument, en de te verwachten energiekosten. Simons stelt zijn volgers op Twitter voor tot storneren (weigeren) van voorschotbetalingen, en maandelijks switchen van energieleverancier. Het raadslid van VVD Oisterwijk komt met dit voorstel, in reactie op een consument die graag de maandelijkse termijn omlaag zou zien gaan, maar dat bij de betreffende leverancier blijkbaar niet kan aanpassen. ‘Je gaat naar een flexibel contract. Elke maand switchen van energieleverancier. Het bedrag stroneer je (Betaling weigeren – RED.) Na je periode krijg je een afrekening. Zo leren we het de #energiemaatschappijen wel af,’ aldus Simons. ‘Zo leren we het de energiemaatschappijen wel af.’

Omgekeerde wereld

Raadslid Patrick Simons (Foto: Masja Vlaminckx).

Opmerkelijk is dat hij verderop in een gesprek het tegendeel aangeeft: ‘Ik wil de energiebedrijven in principe niets afleren. Die kunnen er volgens mij ook niet heel veel aan doen. Maar als die gaan klagen bij de overheid / Gasterra gaat er wellicht wel iets veranderen. We hebben de grootste gasbel van Europa (jouw en mijn eigendom) maar hoogste prijs.’

Staatssteun
Simons is van mening dat dit niet met enkele consumenten, maar massaal zou moeten gebeuren. Hij stelt: ‘Laten we het “systeem” maar eens onder druk zetten door massaal te switchen.’ Commentaar op dat voorstel, met onder andere het mogelijke gevolg dat daardoor energiemaatschappijen hierdoor zouden omvallen, worden door het raadslid ‘geparkeerd’ met de mogelijkheid van staatssteun. ‘Doe je het alleen bij de grote drie/vier/vijf. Die kunnen niet omvallen want de staat zal dan wel weer bijspringen.’

Weigeren
Consumenten gaan voor de levering van gas en elektra een contract aan met een leverancier. In die contracten worden afspraken gemaakt over betaling van een voorschot. Dit kan afhankelijk van de leverancier middels een factuur, of een automatische incasso. De vraag is of na ondertekenen van zo’n contract, het bewust en zonder reden weigeren van die overeengekomen voorschotbetaling zomaar mag.

Dit alles roept de vraag op of deze oproep (het aanzetten tot weigeren van voorschotbetaling, het maandelijks switchen, met het risico van faillissementen en uiteindelijk rekenen op staatssteun), past bij de voorbeeldfunctie die raadsleden hebben. Mede ook valt zijn oproep op, omdat zijn partij landelijk in de regering zit, en dus invloed heeft op het door hem bestreden beleid. Een van de volgers van Simons stel dan ook: ‘Tja, ik ben wel voorstander van protest, maar deze vorm van protest vind ik ook niet de meest voor de hand liggende.’