uitpunt

Nog niet voldoende maar er komt iets meer ruimte voor aansluitingen elektriciteit


In juni werd bekend dat het elektriciteitsnet vol is, en er daardoor bepaalde nieuwe of vermeerderen van aansluitingen niet meer zou kunnen.

Enexis heeft voor grootverbruikers onvoldoende capaciteit op het netwerk (Foto ter illustratie: Rick Denissen)

Voor de zomer heeft TenneT aangekondigd dat het hoogspanningsnet in Noord-Brabant en Limburg de maximale transportcapaciteit heeft bereikt. Dit had gevolgen voor afname en teruglevering van elektriciteit. TenneT heeft de afgelopen tijd onderzoek gedaan naar congestiemanagement. Hierbij wordt met flexibel vermogen van marktpartijen ruimte gecreëerd op het net. Uit de eerste resultaten blijkt dat er ruimte beschikbaar komt op het net voor zowel afname als teruglevering. Hoeveel transportcapaciteit er precies beschikbaar komt, is onder meer afhankelijk van de locatie waar de capaciteit vrijkomt en hoe dit aansluit bij de klantaanvragen.

Nog niet voldoende
Tennet heeft aangegeven dat ze in principe de meeste grootzakelijke klanten op de wachtrij voor afname vanaf november weer een offerte aanbieden. Ook voor terugleveren komt er capaciteit beschikbaar, maar dat is helaas nog lang niet genoeg om iedereen aan te sluiten. Enexis en Tennet analyseren nu in welke gebieden precies transportcapaciteit vrijkomt en hoe dit overeenkomt met de klantaanvragen. Enexis Netbeheer neemt contact op met initiatiefnemers op de wachtlijst wanneer zij aangesloten kunnen worden. Staan initiatieven nog niet op de wachtlijst, dan kunnen partijen een aanvraag indienen en wordt vervolgens onderzocht of de aanvraag in aanmerking komt voor extra transportcapaciteit. De beschikbare ruimte wordt namelijk op basis van binnenkomst van de aanvragen verdeeld.

Vervolg
Tennet en Enexis hebben aangegeven dat de uitdagingen onverminderd groot blijven de komende jaren. Er zijn taskforces opgericht waarin netbeheerders, overheden en bedrijven samen kijken naar hoe het aanbod van elektriciteit beter in balans kan worden gebracht met de vraag naar elektriciteit. Deze taskforces hebben opdracht gekregen om eind van dit jaar een Landelijke Actieprogramma Netcongestie te presenteren.