lezing goed oud worden

Bewoners Verwielstraat en Lind Oisterwijk strijden tegen volbouwen achtertuinen


Komende donderdag zal raadslid Myrte Hesselberth (PRO) tijdens de raadsvergadering vragen stellen over een voorgenomen bouw aan het Stroomdalpad/ Vloeiweg; de achterkant van bebouwing aan de Burgemeester Verwielstraat en De Lind.

De linkse helft bebouwing aan de Vloeiweg; de rechtse helft het Lindepark. Net rechts van het midden het korte stukje Vloeiweg waar nu de eerste bebouwing is aangevraagd. (Bron: Google Maps)

Onderstaande inwoners hebben hun bezwaar geuit tegen bebouwing, welke volgens hen in voorgaande jaren juist door de gemeente werd tegen gehouden, maar nu kan rekenen op (vooralsnog) een principe akkoord. Enigszins vergelijkbaar is de bebouwing die vele jaren terug werd toegestaan aan de Vloeiweg (tussen de Baerdijk en Burgemeester Verwielstraat; de achterkant van de panden aan de  Kerkstraat en Dorpsstraat). Verschil is dat het nu nog onbebouwde gebied (tussen Burgemeester Verwielstraat en de Balbian Versterlaan; achterkant De Lind) – waarvan onderstaande bewoners stellen dat dit de eerste in rij zou kunnen worden – grenst aan het Lindepark.

Lees hierover onderstaande ingezonden brief:

Bewoners vragen hulp aan de gemeenteraad

Eerste pand aan fietspad Stroomdalpad moet niet mogen  

Waarom mogen nu wellicht wel appartementen aan het Stroomdalpad in Oisterwijk worden gebouwd, terwijl dat in het verleden nog werd afgekeurd door de verschillende gemeentebesturen? Omwonenden maken zich grote zorgen dat dit de opmaat wordt voor meer bouwprojecten aan het Lindepark. Ze vragen daar donderdag aandacht voor in de gemeenteraad. 

Het huidige college van B en W heeft de deur voor hun gevoel al op een kier gezet. Een principeverzoek van de projectontwikkelaar om appartementen te bouwen op een parkeerplaats aan het Stroomdalpad lijkt in januari door het college van B&W positief ontvangen. Heel vreemd, vinden omwonenden, want vorige colleges wilden helemaal niet meewerken aan woningbouw op die plek. Dat tast namelijk het beschermd dorpsgezicht aan. En kan een precedentwerking hebben voor het bouwen in de tuinen van de woningen die aan de Lind staan. Dat waren toen de argumenten voor de gemeente Oisterwijk om niet mee te werken aan eerdere verzoeken.

Daarnaast betekent het voor de bewoners aan de Burg. Verwielstraat die nu uitkijken op het parkeerterrein een grote aantasting van de privacy. Het nieuwe pand komt tot ongeveer ¾ van de terrassen van die woningen. Als de appartementen daar komen, dan is ook hun uitzicht helemaal verdwenen.

De vragen die bij de bewoners leven, worden ook door enkele raadsfracties gedeeld. Myrte Hesselberth van raadsfractie PRO gaat donderdag het college hierover tijdens de gemeenteraad vragen stellen. De antwoorden worden op de publieke tribune dan nauwgezet gevolgd. In totaal hebben 26 omwonenden ook al een handtekeningenactie tegen het plan getekend die gevoegd is bij een aangetekende brief aan het collega in mei dit jaar. 

Het college heeft een wijzigingsbevoegdheid als het gaat om het bestemmingsplan op dit stukje aan het Stroomdalpad. Zoals gezegd, wenste voorgaande colleges daar geen gebruik van te maken. Het gaat hier om een historisch stukje Oisterwijk dat niet voor niets de titel ‘beschermd dorpsgezicht’ heeft gekregen, zo vinden de omwonenden. Ook wordt bouw als een ernstige aantasting van hun woongenot ervaren.

Mede namens de buurtbewoners Burgemeester Verwielstraat Oisterwijk,

Hanneke van de Vondervoort 

Bianca Augustinus