ondernemers

Geen verkeerskundige aanpassing kruispunt Oirschotsebaan Fransebaan in Oisterwijk


Vorige week was er een aanrijding; de indruk werd toen gewekt dat er een aanpassing zou komen van de weginrichting; dat is niet het geval.

Aanrijding op kruispunt Oirschotsebaan РFransebaan in Oisterwijk  (Foto: Toby de Kort).

Vorige week werd bij de aanrijding op het kruispunt Oirschotsebaan-Fransebaan in Oisterwijk door aanwezige wegwerkers aangegeven dat het kruispunt ‘aangepakt’ zou worden. Deze informatie werd vermeld in het bericht over dit ongeval. Van ‘overzichtelijker inrichten’ zoals dat door ons werd vermeld is echter geen sprake. De weginrichting blijft nagenoeg gelijk aan de huidige situatie.

Reacties
Verschillende weggebruikers gaven in reactie op ons bericht aan, dat aanpassing van de weg hoognodig is. Ze vinden de verkeerssituatie nu niet goed, onoverzichtelijk of onveilig. Die weginrichting wordt niet aangepast. Uit navraag bij de gemeente blijkt: ‘We vervangen de kruising omdat er schades zitten die we moeten repareren en de materialen zijn op (als in versleten). We passen de bochten iets aan zodat deze niet meer kapotgereden worden. De werkzaamheden worden meegenomen in het werk van asfaltonderhoud.’ Ook zal de gemeente tijdens de werkzaamheden de fietspaden repareren.

De ‘nieuwe’ situatie, die niet veel anders is dan de bestaande (Bron: Gemeente Oisterwijk).