Care Inn

Geen antwoorden maar wel een persbericht over Fire Up aanmaakblokjesfabriek


Gemeente en Fire Up gaven geen inhoudelijke uitleg op onze vragen*, maar vandaag geeft gemeente wel een persbericht over de situatie van Fire Up. De onderliggende documenten gaan wij zo snel mogelijk nader bestuderen; wordt vervolgd!

Persbericht Gemeente Oisterwijk: Onderzoek naar brand Fire-Up 13 juni 2022 afgerond

Na enkele uren werd de brand groter, tot een enorme vuurzee (Foto: Toby de Kort).

Het college heeft kennis genomen van het onafhankelijke rapport over de brand bij Fire-Up op 13 juni 2022. Het college neemt, in zoverre dat nog niet gedaan is, alle aanbevelingen ter hand. Ook gaat het college op korte termijn in gesprek met de diverse partijen en betrokkenen.

Brand Fire-Up

Op 13 juni 2022 woedde een hevige brand bij Fire-Up International B.V te Oisterwijk die het magazijn van het bedrijf verwoestte. Naast dat het incident vroeg om forse inzet van de hulpdiensten en gemeente veroorzaakte de brand ook maatschappelijke onrust en frustratie bij naastgelegen bedrijven en omwonenden. Gezien de historie (meerdere branden in relatief korte tijd) gaf het college een onafhankelijke onderzoeksbureau opdracht om onderzoek te doen naar de brand.

Onderzoek afgerond

Het onderzoek is inmiddels afgerond. Op basis van het bestuderen van documentatie en gesprekken met betrokkenen bevat het rapport verschillende conclusies en aanbevelingen met betrekking tot de vergunningensituatie, naleving van de voorschriften en feitelijke invulling ten tijde van de brand. Het college neemt de aanbevelingen over en gaat hiermee, voor zover dat nog niet is gebeurd, aan de slag.

Conclusies en aanbevelingen

Uit het onderzoek komt onder meer naar voren dat broei de meest waarschijnlijke oorzaak van de brand was. Een samenvatting van de belangrijkste conclusies en aanbevelingen staat in de raadsinformatiebrief op het raadsinformatiesysteem.

Reactie van het college op de aanbevelingen

Het onderzoeksbureau heeft een aantal aanbevelingen voor de omgevingsdienst Midden en West Brabant, Fire-Up International B.V. en het college van de gemeente Oisterwijk. Het college onderschrijft alle aanbevelingen en gaat voor zover dat nog niet gebeurt aan de slag met c.q. toezien op de uitvoering hiervan.

 

* Kort na de brand, en ook afgelopen week, zijn aan zowel gemeente als Fire Up vragen gesteld over de veiligheid tijdens de huidige productie en opslag. Fire Up heeft verwezen naar hun website; van Gemeente Oisterwijk is nog geen reactie ontvangen. Na bestudering van het onderzoek en eventueel alsnog beantwoording van vragen, volgt een nadere berichtgeving over dit onderwerp. (zie onderstaande link)

Klik en lees hier meer berichten over de aanmaakblokjesfabriek in Oisterwijk