Care Inn

Waterhoef maak(t) er werk van!


Samen met jongeren iemand helpen of een activiteit organiseren?

Wijkgebouw De Waterhoef.

Denk aan een bezoekje, een klusje in en om het huis, maak een wandeling, help mee met een buurtactiviteit of wijklunch. Wil je meedenken of meedoen? Kom dan op woensdag 6 juli om 19.00 uur naar Wijkcentrum Waterhoef. Na de zomer starten deze activiteiten, maar jouw hulp is nodig!

Laat even weten als je wilt komen: ariehobo@contourdetwern.nl óf 06-41159731.