uitgelicht

2,8 miljoen voor herinrichting sportpark Moergestel


Het college van burgemeester en wethouders in Oisterwijk stelt aan de raad voor in te stemmen met de herinrichting van sportpark Stokeind in Moergestel. Hiervoor vraagt het college een investeringsbudget van totaal 2,8 miljoen euro.

Het sportpark in Moergestel biedt onder andere ruimte aan Roef! … (Foto: Rick Denissen).

De herinrichting is een initiatief van de Moergestelse tennisvereniging Stokeind (MTV), sportvereniging ROEF!, voetbalvereniging Audacia en handboogvereniging en Gilde Sint Sebastiaan en Barbara. Sinds 2018 zijn zij met elkaar in gesprek over de wensen die zij hebben om hun verenigingen toekomstbestendig te maken.

Vitaal Moergestel
De verenigingen vinden het belangrijk dat het sportpark een plek wordt voor een vitaal Moergestel. Waar verenigingen en maatschappelijke partijen samen gebruik maken van de ruimte en waar alle inwoners (ook die geen lid zijn) welkom zijn om te sporten en bewegen. Zo willen zij samenwerken met de KBO en onderzoekt de dorpsraad de mogelijkheid voor het neerzetten van beweegtoestellen.

Wethouder Eric Logister: “De verenigingen hebben hard gewerkt aan het herinrichtingsplan. Daarbij hebben zij ook goed geluisterd naar de wensen en behoeften van de buurt en van Moergestel. Het sportpark wordt op deze manier een mooie plek binnen Moergestel waar íedere inwoner terecht kan om te sporten en bewegen, maar ook om elkaar te ontmoeten”.

Het ontwerp
In april 2022 hebben de initiatiefnemers hun plannen met de buurt besproken tijdens een omgevingsdialoog. Over het algemeen is de reactie positief. Het ontwerp laat een aantal veranderingen zien. De kleedlokalen in het middendeel van het sportpark worden gesloopt en verplaatst naar het oostelijke deel. De natuurvoetbalvelden worden gerenoveerd en er komt een nieuw kunstgrasveld. Het gilde heeft een plek gekregen en er is ruimte voor uitbreiding voor MTV. De weg op het sportpark wordt afgesloten voor gemotoriseerd verkeer zodat bezoekers en sporters veilig over het park kunnen bewegen. Verkeer van bezoekers wordt omgeleid naar de noordkant zodat er geen verkeersoverlast en parkeerdruk aan de zuidkant ontstaat. Ook stimuleren de verenigingen hun bezoekers op de fiets te komen.

Het streven is om in 2023 te beginnen met de herinrichting, maar allereerst moet het voorstel naar de raad.