Care Inn

Alzheimer Café Oisterwijk


Het volgende Alzheimer Café  gaat over juridische aspecten; te gast was de vorige keer een echtpaar waarvan mevrouw de diagnose dementie heeft gekregen.

Het echtpaar was aanwezig omdat zij het van groot belang vinden te vertellen over de invloed van dementie op hun relatie en op hun leven. Het moment dat het ziektebeeld werd vastgesteld staat hen nog vers in de herinnering; de schok van de mededeling, de fases van ontkenning, boosheid, verdriet en daarna het her-oppakken van het leven. Bij dit alles staat voorop dat zij open willen zijn naar de omgeving over de ziekte en dat het dagelijks leven samen wordt geleefd en gedeeld.

Dit geeft mevrouw de ruimte om te zijn wie zij is en te vragen om ondersteuning wanneer zij die nodig heeft. Mijnheer ervaart voldoende tijd voor zichzelf omdat mevrouw 1 dag in de week naar de dagbesteding gaat. Mevrouw geniet hier met volle teugen van en mijnheer kan die dag zelf invullen met eigen activiteiten. Het echtpaar geeft aan veel ondersteuning te krijgen van de huisarts en praktijkondersteuner, en van de case manager. Ook heeft mijnheer veel geleerd vanuit de mantelzorgcursus “dementie en nu”. Een aanrader!

Op de vraag wat het echtpaar als advies zou willen meegeven werd genoemd: “Probeer het ziektebeeld te aanvaarden en positief in het leven te staan. Leef het leven stap voor stap, heb geduld en doseer informatie. Maar het belangrijkste advies is om SAMEN op te blijven trekken!” Gasten hebben de avond als bijzonder en indrukwekkend ervaren. Zoals een van de gasten verwoordde: “Het voelt goed om andere mensen te ontmoeten en een dergelijk thema te kunnen bespreken.”

Eerstvolgende

Het volgende Alzheimer Café Oisterwijk-Moergestel zal worden gehouden op dinsdag 21 juni met het thema : Juridische aspecten rondom dementie. Als gastsprekers zullen aanwezig zijn mr. H.G.N. Slegt- Moens, kandidaat-notaris, en mr. C.C. Smals, kandidaat-notaris van De Hair Vrijdag notarissen & adviseurs. Een aantal juridische aspecten zoals mentorschap, bewindvoering, levenstestament en wilsbekwaamheid zullen dan aan de orde komen.

Het Alzheimer Café is een ontmoetingsplaats voor mensen met dementie, jong en oud, voor familieleden, vrienden, hulp en dienstverleners en andere belangstellenden. Lotgenoten kunnen heel veel voor elkaar betekenen, zij herkennen wat de ander meemaakt, en wat dit voor hem of haar betekent. De ondersteuning die de aanwezigen elkaar geven is van zeer grote waarde, en de aanwezigen gaan dan ook met een voldaan gevoel naar huis.

Inloop vanaf 19.30 uur. Duur programma van 20.00 – 22.00 uur. Locatie De Coppele, Prunusstraat 69, Oisterwijk. Aanmelden is niet nodig.

DTZ logo low