Care Inn

VVD Oisterwijk buigt voor Tilburgse Koersplan Oostflank en boomkwekers zijn daarvan de dupe


Het Koersdocument heeft afgelopen maanden in ieder geval een belangrijke aanpassing gekregen: Oisterwijk beslist zelf over haar eigen gebied. Althans, dat is de bedoeling.

Eerder schreven wij: ‘Daar waar reeds lokaal beleid is vastgesteld, zal dat worden aangehouden; daar waar nog geen lokaal beleid is vastgesteld, zal dat alsnog via de juist inspraak en besluitvorming plaatsvinden. Beide situaties gelden boven hetgeen in het Koersplan Oostflank als mogelijke richting is gegeven.’ Formeel is het Koersplan Oostflank een niets zeggend document. Of dat informeel ook het geval is?

Twee gemeenten

Het gebied waarop Koersplan Oostflank van toepassing is (Bron: Gemeente Oisterwijk).

In het uitgebreide Koersdocument Oostflank – doelende op het gebied ten oosten van Tilburg – staan uitgangspunten beschreven voor onder andere natuur, verkeer, wonen en werken in de dorpen en tussengelegen gebieden. Moergestel, Heukelom, Oisterwijk en Haaren maken voor meer dan de helft deel uit van dit plan. Beter gezegd een ‘richting’ die – zoals duidelijk staat vermeld – geenzins een bepalend karakter heeft.

Dat iedere gemeente aan de eigen kant van de grens nog steeds kan bepalen wat er gebeurt, bleek eerder uit een verschil van mening over het kruispunt Heusdensebaan – N65. Daar wil Oisterwijk mogelijk een fietspad van maken zonder aansluiting voor autoverkeer; Tilburg wil aan hun kant toch graag die auto’s kunnen laten afslaan. Zo volgden er meer aanpassingen.

Last minute

De afgelopen donderdag moest – na uitstel en aanpassingen – het plan alsnog door de raad van Oisterwijk en Tilburg worden goedgekeurd. In Oisterwijk had de VVD echter nog een gewenste aanpassing, die neerkomt op de mogelijkheid tot het bieden van groeiruimte aan boomkwekerijen. Die worden in het plan beperkt, en daar waren de boomkwekerijen niet blij mee. De VVD kwam voor hen op en meerderheid van de Oisterwijkse raad keurde die aanpassing goed.

Echter bleek dat ze het in Tilburg helemaal niet eens waren met die last minute aanpassing. Na de meerdere jaren voorbereiding en laatste intensieve maanden van schaven en plakken in de teksten, was volgens de Tilburgse wethouder vooraf duidelijk afgesproken wat er over die boomkwekerijen in het plan zou moeten staan, en dat was zeker niet de tekst van VVD Oisterwijk. Tilburg zou niet akkoord zijn gegaan, met als gevolg ofwel opnieuw uitstel, ofwel geen overeenstemming tot één gezamenlijk plan.

Speelbal

VVD Oisterwijk, in de persoon van raadslid Ton van de Ven, heeft zijn gewenste aanpassing maandagavond alsnog ingetrokken. Boomkwekerijen krijgen in dit plan geen mogelijkheden tot uitbreiding. Uiteraard kreeg hij ook daarop kritiek; ditmaal van de Oisterwijkse partijen CDA, AB en PRO. Oisterwijk zou onder druk zijn gezet en de speelbal van Tilburg zijn, en Van de Ven kreeg de term draaikonterij tot zich.

Voor het vastleggen van twee – ieder voor zich – meningen, zoals bij bovenstaand voorbeeld van het kruispunt op de N65, werd niet gekozen. Blijkbaar moeten beide gemeenten op dit onderwerp hun visies gelijk stellen. Ook een afwijkend lokaal Oisterwijks besluit zou volgens de VVD niet kunnen. Waarom dat niet kan, daar wil VVD desgevraagd geen uitleg over geven.

(in)formeel

De grote vraag is of dit plan nu werkelijk iets zegt over wat er in de toekomst uitgevoerd moet worden. De nadruk die door partijen in zowel Oisterwijk als Tilburg op de letterlijke tekst wordt gelegd, lijkt erg op een besluit waar door toekomstige gemeenteraden aan gehouden moet worden. Formeel is het nog steeds een visie, een plan, een idee…, en dus geen vaststaand uit te voeren beleid. Uit de vasthoudendheid van principes in dit debat lijkt echter veel meer een vaststaand feit te klinken.

Nog groter is de vraag of Oisterwijk echt zelfstandig kan en mag blijven beslissen, zoals beide gemeenteraden dat in het document hebben laten vastleggen. Formeel staat dat er, en moet ieder besluit door de raad worden goedgekeurd. Wanneer raadsleden zich onder druk laten beïnvloeden door de grote broer – zoals afgelopen week bleek bij VVD Oisterwijk – is de vraag in hoeverre die besluiten echt vanuit het Oisterwijkse belang worden genomen.

In dit geval lijkt daarvan geen sprake. De meerderheid van de gemeenteraad van Oisterwijk is tegen hun eigen eerdere besluit in, onder druk, meegegaan met de wens van Tilburg:

Boomkwekerijen krijgen geen ruimte tot uitbreiding van hun gronden.

Update na reactie VVD Oisterwijk:

VVD Oisterwijk heeft via mail laten weten dat de feitelijke onjuistheid die zij zien slaat op de informatie in de titel, die ook in het bericht terugkomt: ‘VVD Oisterwijk buigt voor Tilburgse Koersplan Oostflank en boomkwekers zijn daarvan de dupe.’

Deze informatie bestaat uit twee delen. Enerzijds dat de VVD terug is gekomen op een eerder uitgangspunt, nadat vanuit het Tilburgse college bezwaren zijn geuit. Anderzijds dat boomkwekerijen niet mogen uitbreiden. Het eerste staat uitgebreid uitgelegd in het artikel.

Het tweede in mindere mate. De basis om tot die conclusie te komen, ligt in het feit dat met de eerdere tekst ‘Geen ruimte voor groei’ en de nu definitieve tekst  ‘gelijkblijvend areaal’ (areaal = grondgebied) geen (kwantitatieve) groeimogelijkheden komen voor boomkwekerijen. Voor de VVD is groei van belang, omdat volgens hen een onderneming die op geen enkele wijze kan of mag groeien, geen toekomstperspectief heeft. Die groei van grondoppervlak was met de eerdere tekst niet mogelijk, en is met de nieuwe tekst nu ook niet mogelijk. Kwalitatieve groei, bijvoorbeeld andere boomsoorten die op hetzelfde grondoppervlak een mooier, beter, duurzamer, et cetera product opleveren werd en wordt in beide situaties niet belemmerd.

Boomkwekerijen kunnen volgens deze visie (als die in de praktijk wordt gevolgd) dus hun grondgebied niet uitbreiden, en daarom werd gesteld dat zij de dupe zijn van deze beperking in de visie. VVD heeft donderdag gestreden om enige mogelijkheid tot groeiruimte in te voegen en de Oisterwijkse raadsmeerderheid ging daarin mee. VVD Oisterwijk heeft deze aanpassing maandag ingetrokken, omdat Tilburg daar niet in mee wil, in het Tilburgse document zou dat niet worden opgenomen. Vandaar:  ‘VVD Oisterwijk buigt voor Tilburgse Koersplan Oostflank en boomkwekers zijn daarvan de dupe.’

Lees hier meer berichten over Koersplan Oostflank