Care Inn

PRO Oisterwijk stelt: ZLTO werkt de boeren tegen in Oostflank


De ZLTO stelt wijzigingen in een beleidsstuk voor. PRO vreest dat Oisterwijk en haar boeren een stap terug doen als we daarmee instemmen. De ZLTO heeft volgens PRO namelijk cruciale passages in het Koersdocument Oostflank aangepast in het voordeel van de vervuilende veehouderij. Hieronder een bericht van partij PRO over het Koersdocument Oostflank:

Het gebied waarop Koersplan Oostflank van toepassing is (Bron: Gemeente Oisterwijk).

In het koersdocument staat hoe Tilburg en Oisterwijk de komende jaren hun schaarse buitenruimte gaan gebruiken, opgesteld in goed overleg met alle betrokken partijen: boeren, bewoners, natuurvertegenwoordigers, waterschap etc. Accepteren we deze aanpassingen, dan gaan we weer terug naar de jaren van pappen en nathouden, terwijl wij nu met en voor de boeren belangrijke keuzes moeten maken.

In het oorspronkelijke document stond dat de veehouderij teveel stikstofverbindingen produceert en dat we naar grondgebonden, natuurinclusief boeren moeten overstappen. Ieder milieubewust persoon weet dat dat de verstandige, toekomstbestendige route is. De ZLTO heeft maximale druk uitgeoefend om dit document, dat eigenlijk al klaar was, via een achterdeurtje aan te passen in haar voordeel. Volgens de ZLTO produceert de veehouderij niet teveel stikstofverbindingen -zoals in de oorspronkelijke tekst-, maar heeft de veehouderij ‘uitdagingen’ op het gebied van stikstof. Dat heeft grote gevolgen. Zo geformuleerd is de veehouderij niet de oorzaak van het probleem, maar slachtoffer. En door het woord stikstofverbindingen te vervangen door alleen stikstof, verengt ze het probleem. De veehouderij produceert enorm veel ammoniak maar dat is geen stikstof. Dat wordt het pas als het verbindingen aangaat met andere stoffen. Met de aanpassing van de ZLTO tellen de stikstofverbindingen niet meer mee, terwijl die juist een van de grootste problemen van de veehouderij zijn. Ook denkt de ZLTO dat de veehouderij de ‘hoeder van het landschap’ moet zijn. Dus massale hallen met opgesloten (pluim)vee, dat stikstofverbindingen en ziektekiemen verspreidt met daaromheen een excuushaagje als ‘landelijke inpassing’? Dat lijkt ons niet de manier om het landschap te beheren.

Verandering is pijnlijk en spannend, dat realiseert PRO zich. We moeten boeren dus helpen met hun transitie. Door zaken te laten als ze nu zijn, wat de ZLTO blijkbaar wil, werken we boeren juist tegen. Dat helpt niemand; dat moet de politiek zich realiseren.

Vragen? Reacties? fractie@pro-oisterwijk.nl
Jean Coumans
Raadslid PRO