Care Inn

Bijna helft cliënten kende niet de juiste weg naar jeugdhulp


Hoewel er een kleine verbetering is, blijkt dat 43% van de bevraagden in het ‘cliëntervaringsonderzoek jeugdhulp’ niet wist waar terecht te kunnen voor de nodige hulp.

Soms kan er in een gezin hulp nodig zijn, zoals bijvoorbeeld voor de jeugdigen.

Gemeente Oisterwijk heeft resultaten bekend gemaakt van het Cliëntervaringsonderzoek Jeugdhulp 2023. Het is een onderzoek naar cliëntervaring van jongeren tot 16 jaar. Hieruit blijkt dat de kwaliteit van de hulp gelijk is gebleven. Gemiddeld was het rapportcijfer in 2022 en 2023 een 7,4.

De vindbaarheid van hulp is enkele procenten verbeterd. De gemeente (het college van burgemeester en wethouders) is daar positief over. ‘In 2022 gaf 54.9% aan te weten waar je met een hulpvraag terecht kan, in 2023 is dit 56,63%. Respondenten reageren positiever op de vraag ‘ik werd snel geholpen’. In 2022 was 45.4% het hiermee eens en in 2023 is 49,35% het hier mee eens. Dit zou iets kunnen zeggen over de vindbaarheid van Loket Wegwijs en het medische domein in Oisterwijk.’

Op de uitvoering – die wordt gerealiseerd door zorgorganisaties – scoort Oisterwijk ook hoger dan voorgaande jaren. Die hulp zorgt er vervolgens voor dat 75% aangeeft dat het nu beter gaat dan voor de hulp werd gestart; 79,5 % stelt dat het op school, werk of dagbesteding beter gaat dan voorheen.

Uit het onderzoek komen ook verbeterpunten. Zo blijkt de inzet van vrijwilligers nog ruimte te bieden, kan er op enkele vlakken met collectief aanbod mogelijk specialistische hulp worden voorkomen en is men bezig de kwaliteit van de jeugdzorg maandelijks te gaan meten in plaats van jaarlijks waardoor sneller en beter kan worden gestuurd op behoeften.

Wie hulp nodig heeft voor zichzelf, jeugd in het gezin, of voor andere hulp (zorg, wonen, werk, geld, opvoeden, maatschappelijke ondersteuning e.d.) de juiste weg wil weten, kan contact opnemen met Loket Wegwijs (klik).