Care Inn

Alzheimercafé Oisterwijk ging over prikkelverwerking


Het thema dat de laatste keer besproken werd was ‘Prikkelverwerking bij mensen met dementie’. Gastspreker was Marjo Dorrestijn.

Marjo is consulent/casemanager bijzondere zorgvragen, deskundige prikkelverwerking en beeldcoach. Zij heeft veel kennis over prikkelverwerking bij mensen met dementie. Op heldere wijze heeft Marjo uitgelegd aan de hand van een presentatie hoe een beschadigd brein kan leiden tot gedrag dat wij niet begrijpen. Bij informatieverwerking gebeurt er veel – tegelijkertijd – in het brein : waarnemen, herkennen, samenvoegen, verwerken, selecteren en adequate reactie geven. Er wordt een beroep gedaan op de zintuigen: vertezintuigen: visus (zien), auditief (gehoor), en nabijheidszintuigen: smaak, tast, houdingsgevoel, evenwicht, interne organen. Wanneer er hiaten ontstaan in de informatieverwerking kan dit leiden tot het onvermogen om adequaat te kunnen handelen.

Het Alzheimercafé, voor gesprekken over alzheimer met deskundigen en mantelzorgers.

Alertheid is het vermogen om prikkels vanuit je omgeving en lijf te kunnen verwerken. In de ideale situatie kunnen prikkels verwerkt worden, de reacties zijn adequaat. Bij te hoge/hoge alertheid kunnen prikkels niet meer verwerkt worden of te laat. Dit kan leiden tot emotionele ontlading, boos worden, huilen. Bij te lage/lage alertheid komen prikkels vertraagd binnen en zijn reacties inadequaat.De bandbreedte van optimale alertheid is bij mensen met dementie smal, waardoor het spreekwoordelijk emmertje sneller overloopt. Dit kan vervolgens leiden tot onbegrepen gedrag.

Door je meer bewust te zijn van de onderliggende oorzaak van het gedrag kun je aanleren om hier anders op te reageren/mee om te gaan. Denk hierbij aan het inzetten van de nabijheidszintuigen. Muziek roept associaties op en kan helend en rustgevend zijn. Het verlaagt de bloeddruk en hartslag en vermindert het stress hormoon. Dit effect kan ook worden bereikt door geur. Dit roept herinneringen/emotie op. Het grootste zintuigsysteem is de tast. Door aanraking kan begrip worden getoond en kunnen overgevoeligheden worden getemperd. Ten aanzien van eten gaf Marjo de tip om, wanneer het gebruik van bestek problemen oplevert, fingerfood aan te bieden.

Tot slot gaf Marjo als tip mee om vooral aan te sluiten bij het verloop van de prikkelverwerking bij mensen met dementie en begrip te tonen. Want “waar begrip ontstaat zie je het oordeel verdwijnen”.

Wat is dementie?
Het volgende Alzheimercafé staat gepland op dinsdag 18 juni. Ans Mulders is die dag te gast. Zij is specialist ouderengeneeskunde bij Thebe en zal vertellen over het thema “wat is dementie en wat zijn de meest voorkomende soorten dementie”. Met andere woorden, wat is normaal in een verouderingsproces en wanneer spreek je van dementie? De eerste verschijnselen van dementie zijn meestal subtiele gedragsveranderingen. Hoe kun je deze herkennen en wanneer zijn er signalen die aanleiding geven om contact op te nemen met uw huisarts?

Van belang is ook om te weten waar en hoe hulp kan worden verkregen als je net de diagnose dementie hebt gekregen. Als specialist ouderenzorg heeft Ans Mulders veel kennis en expertise opgedaan over de ziekte dementie. Zij zal ook nader ingaan op de meest voorkomende soorten dementie.

Het Alzheimer Café is een ontmoetingsplaats voor mensen met dementie, jong en oud, voor familieleden, vrienden, hulp en dienstverleners en andere belangstellenden. Lotgenoten kunnen heel veel voor elkaar betekenen, zij herkennen wat de ander meemaakt, en wat dit voor hem of haar betekent. De ondersteuning die de aanwezigen elkaar geven is van zeer grote waarde, en de aanwezigen gaan dan ook met een voldaan gevoel naar huis.

Inloop vanaf 19.30 uur. Duur programma van 20.00 – 22.00 uur. Locatie De Coppele, Prunusstraat 69, Oisterwijk. Aanmelden is niet nodig.

 Meer over dementievriendelijk Oisterwijk