Care Inn

Museum Van Riel Heukelom moet omstreden schoorsteen alsnog afbreken


Bouwen zonder vergunning, dat mag niet, en daar heeft Gemeente Oisterwijk volgens de rechter en nu ook volgens Raad van State gelijk in.

Angèle en Marcel van Riel bij hun schoorsteen.

Het echtpaar Van Riel heeft bij hun boerderij, met daarin een museale inrichting, ook een bouwwerk gebouwd, dat volgens hen gezien kon worden als een tuinsieraad. Het betreft een bouwwerk, met daarbij een schoorsteen. Het bouwwerk was echter dermate groot en omvangrijk, met bovendien een te hoge bouw, dat het deels moest worden teruggebracht tot 3 meter hoogte.

Bij het bouwwerk staat een ‘tuinhaard met een gemetselde bakstenen schoorsteen. Het geheel is in totaal 9,5 m hoog,’ aldus het omstreden object dat vermeld staat in de uitspraak van de Raad van State. ‘De schoorsteen is gebouwd zonder een omgevingsvergunning. In januari 2022 heeft Van Riel een aanvraag om een omgevingsvergunning ingediend voor het legaliseren van de tuinhaard met schoorsteen. Het college heeft deze aanvraag geweigerd.’

De Raad van State heeft vandaag bekend gemaakt dat de rechter eerder juist heeft gehandeld. Gemeente Oisterwijk krijgt gelijk, dat dit bouwwerk niet passend is en zonder vergunning niet gebouwd had mogen worden. ‘De schoorsteen van 9,5 m hoog is volgens het college geen ondergeschikt bouwonderdeel, dus telt het mee bij de berekening van de maximale bouwhoogte.’ De rechters zien dat een schoorsteen van deze omvang – de hoogte van 9,5 meter in relatie tot het ‘tuinsieraad’ van 3 meter hoogte – als apart bouwwerk moet worden beschouwd, en de afweging van de gemeente dat dit niet passend is terecht gemaakt is. De schoorsteen is zodoende niet toegestaan.

Los van dit alles, blijft het verstandig altijd eerst een vergunning te vragen, of informatie te vragen bij de gemeente of er voor een specifiek bouwwerk een vergunning nodig is, om teleurstelling achteraf te voorkomen.