Care Inn

Helikopter landingen Heusdensebaan in Oisterwijk


Provincie Noord-Brabant geeft vergunning voor helikopter landingen aan de Heusdensebaan 92 in Oisterwijk.

Een helikopter boven Oisterwijk (Foto ter illustratie: Toby de Kort)

Het is normaal gesproken verboden om met een helikopter ergens in een weiland of achtertuin te landen. Uiteraard zijn er uitzonderingen voor bijvoorbeeld de traumahelikopter of politie, en worden er incidenteel ontheffingen verleend bij evenementen.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, maken bekend dat zij in het kader van de Wet luchtvaart een locatiegebonden ontheffing hebben verleend aan het bedrijf HeliCentre B.V. voor maximaal 24 vluchten per jaar van en naar de Heusdensebaan 92 in Oisterwijk.  Helicentre verhuurt helikopters voor allerlei doeleinden; zowel zakelijk als privé.