Care Inn

Geen extra aanpassingen voor mindervaliden op Oisterwijkse kermis


De jaarlijkse kermis in Oisterwijk wordt goed bezocht; als de weergoden ons goed gezind zijn is het gezellig druk in Oisterwijk. Minder goed te bezoeken is de kermis voor mensen met een beperking.

Ook afgelopen jaar kwamen er klachten van bezoekers, of zelfs ook van mensen die helemaal niet meer gaan, omdat voor hen de kermis in Oisterwijk niet goed toegankelijk is. Zo wordt van mindervaliden bijvoorbeeld verwacht dat zij zich goed over het trouwlaantje kunnen bewegen, wat volgens een aantal van hen een ramp is. Volgens deze mensen zou de gemeente andere keuzes kunnen maken bij het inrichten van het terrein en de plaatsing van attracties.

Zwieren, zwaaien en spelletjes doen op de Oisterwijkse kermis … (Foto: Annita Schepens).

Ook werd eerder geopperd om die keuzes af te stemmen met de doelgroep. Immers wie beter weet welke aanpassingen nuttig en werkbaar zijn, zodat ook deze mensen plezier kunnen beleven aan dit jaarlijkse volksfeest.

Gemeente

In Oisterwijk wordt de kermis georganiseerd door de gemeente. Na de kermis van vorig jaar, gaf een woordvoerder van Gemeente Oisterwijk desgevraagd aan: ‘Ieder jaar nemen we aanvullende maatregelen wat betreft de toegankelijkheid. Geen obstakels op de op- en afritten, matten op de kabels die nodig zijn voor de stroom en oprijplanken bij de hoge stoepen. Helaas ervaren minder valide bezoekers nog steeds beperkingen in de toegankelijkheid. In de voorbereiding op de kermis van volgend jaar wordt dat wederom bekeken. Hoe we dat vormgeven is nog niet afgesproken.’

2024

Met de komst van de kermis in zicht, hebben we enkele weken terug de vraag opnieuw gesteld. De evaluatie is geweest, en daaruit komt: ‘Voor dit jaar zijn er geen aanvullende maatregelen voor de fysieke toegankelijkheid. Wel organiseren we een prikkelarme kermis. Op welke dag en welk tijdvak is nog niet bepaald.’ Of de doelgroep hierbij betrokken is, dat vertelt de woordvoerder niet.

Het eerste zal voor een aantal inwoners en bezoekers teleurstellend zijn, en hen mogelijk ook de zin of mogelijkheid wegnemen naar de kermis te komen. Het organiseren van een prikkelarm moment is goed nieuws voor mensen die prikkelgevoelig zijn. Er wordt dan een moment gekozen waarop flitslichten worden uitgezet, het geluid zachter en rustiger, en de attracties draaien dan meestal ook minder hard of minder schokkend. Het is op die momenten ook vaak rustiger.

Evaluatieverslagen

Tot slot hebben we de gemeente gevraagd om inzage in de evaluaties; hetgeen daar besproken en besloten is. Te doen gebruikelijk worden er van vergaderingen verslagen gemaakt, of minstens afspraken vastgelegd. De gemeentelijk woordvoerder laat ons weten dat er geen schriftelijke verslagen van zijn. Wel zouden zij ‘verbeterpunten verwerken in een draaiboek’, maar ook van die verbeterpunten krijgen wij – ondanks herhaaldelijk vragen – geen overzicht.