Care Inn

VSO start studiekring in Oisterwijk


Uw VSO herbergt vele activiteiten en deelclubs. Meestal hebben die een praktisch en recreatief karakter. Toch blijkt dat er ook behoefte is aan meer verdieping; een goed gesprek; of de bespreking van een inhoudelijk onderwerp. VSO heeft daarom initiatief genomen om studiekringen te introduceren. Kan dat ook iets voor Oisterwijk zijn?

Een samenzijn van VSO (Foto: Leny van Schijndel).

Studiekringen zijn een soort vaste gespreksgroepen die bestaan uit 10 tot 15 leden. Die komen eens per maand bij elkaar (behalve in vakantieperioden). De bijeenkomsten van ongeveer twee uur worden verdeeld in een uurtje over actuele onderwerpen waarbij alle deelnemers iets vertellen over wat ze de laatste tijd is opgevallen of heeft beziggehouden. Het tweede uur krijgt één van de deelnemers het woord voor een presentatie over een zelfgekozen onderwerp. Na die presentatie volgt hierover een gesprek.

De studiekring heeft een Gangmaker die zorgt voor de samenstelling van de groep en helpt bij het wennen aan de werkvorm. Hij of zij regelt tijdstippen, de ruimte en de koffie. Er kan een gespreksleider worden aangewezen. De onderwerpen zijn ter vrije keuze. Van energietransitie tot generatiekloof. Van kunst tot de werking van het oor. Alleen wordt geadviseerd met politiek en religie wat voorzichtig te zijn, omdat men elkaar geen meningen moet opdringen.

Kenmerken van de studiekring zijn: onderling respect, luisterende houding, een veilige seting, verdieping, en nieuwsgierigheid naar het andere en de ander. Er is uitdrukkelijk geen opleidingsniveau vereist. Iedereen die bereid is actief mee te doen is welkom. Uit de ervaringen elders in het land blijkt dat Studiekringen zeer worden gewaardeerd omdat zij helpen het hoofd jong en het hart fris te houden door juist met generatiegenoten in gesprek te zijn.

Daarnaast blijken zij door de regelmaat en vaste groepssamenstelling een belangrijke sociale functie te hebben. Uit ervaringen blijkt dat mensen uitzien naar de bijeenkomsten. Lijkt het u interessant en hebt u belangstelling? Mail dan vóór 1 mei naar coördinator@vso-oisterwijk.nl en meld u als belangstellende. U ontvangt dan een uitnodiging voor een informatieebijeenkomst in Tiliander.