Care Inn

Thema driedaagse in Abdij van Postel


‘Op de Rotonde van de Levenskunst’ , een Abdij-driedaagse van 19 tot en met 21 april.

Het thema van deze driedaagse in de Abdij van Postel (Mol, België) luidt ‘Op de Rotonde van de Levenskunst ‘. Met een groep van 8 tot 12 mensen gaat Metgezel in Zingeving op zoek naar handvatten om gelukkig te leven zoals veel mensen verlangen. Nog enkele plaatsen beschikbaar.

Geluk

De Abdij van Postel (Mol, België)

Geluk betekent: in harmonie met jezelf zijn, dankbaar voor je leven zijn. Geluk beleven heeft te maken met een innerlijke houding en een houding van verzoening met jezelf. Deze houdingen kun je leren, je kunt je erin oefenen. ‘Dat vraagt wel dat je alle illusies opgeeft die je over jezelf heb gemaakt. We moeten leren aanvaarden wie wij zijn en hoe het leven is. Aanvaarden van datgene wat wij op onze weg steeds opnieuw tegenkomen en dat ons zelfbeeld en ons Godsbeeld in de war brengt.’

Wat ga je doen?
Met een groep van 8 tot 12 mensen ga je op zoek naar handvatten om gelukkig te leven zoals veel mensen verlangen. Er zullen basisvragen aan de orde komen als: Uit welke bron leef ik? – Hoe leef ik? – Waartoe leef ik? Door het inbrengen van inzichten en via (inter)actieve ervaringsgerichte uitwisseling met elkaar raak je aan het verborgen deel en de verlangens van de mens.

Verstilling
Verstilling en vertraging zijn hierbij belangrijke factoren om te komen tot dat wat wezenlijk is, tot de Bron van ons bestaan. Tijdens het driedaags verblijf in de abdij zal je ook gedeeltelijk participeren aan het getijdengebed van de paters.

Bekijk hier alle informatie