Care Inn

Taxandria stopt met Oisterwijkse jaarmarkt


Recentelijk heeft Showband Taxandria een extra jaarvergadering gehouden. Tijdens deze vergadering werd er door de leden van de vereniging een volledig nieuw bestuur gekozen, met als voorzitter Wilma van der Pijll. De functie van penningmeester gaat ingevuld worden door Maartje Willems. Met Bram Schapendonk als secretaris zijn de functies allemaal ingevuld door nieuwe enthousiaste bestuurders.

Altijd druk op de Oisterwijkse Jaarmarkt

Tijdens de jaarvergadering werd kort teruggekeken maar zeker ook vooruit! De eerste ideeën werden besproken voor het 75 jarig bestaan van de Showband. Ook werd stil gestaan bij het teruggelopen ledenaantal. Eén van de gevolgen hiervan heeft direct consequenties voor één van de grote evenementen die de vereniging organiseerde; de jaarmarkt Oisterwijk.

De jaarmarkt werd altijd gehouden op de laatste zondag van juli. Ideaal voor de vele toeristen die ons mooie Oisterwijk dan bezoeken. Maar ook lastig want een behoorlijk aantal leden van onze club zijn dan ook op vakantie. Je hebt toch veel vrijwilligers nodig voor zo’n jaarmarkt. Wij konden deze als vereniging niet meer bij elkaar brengen en dan komt de kwaliteit van de markt in gevaar. Maar ook is de bestuurlijke verantwoordelijkheid te groot geworden. Dus is met pijn in het hart besloten om als Showband Taxandria zijnde, te stoppen met de organisatie van Jaarmarkt Oisterwijk.

Waarmee het ooit begon…

In de beginjaren ‘70 werd Jachthoorn- en Trompetterkorps Taxandria steeds groter. De onkostenpost voor het instrumentarium en de uniformen werd daardoor ook steeds een groter probleem. De gemeente verstrekte hiervoor wel een lening die weer moest worden afgelost. De subsidie die hiervoor was bedoeld, was bij lange na niet toereikend. Daarom is het idee geboren een jaarlijks terugkerend evenement te starten om deze financiële problemen op te lossen. Dit werd de jaarmarkt. Grote animator en initiatiefnemer van de jaarmarkt was de heer Henk Rozen, destijds voorzitter van het toenmalige Jachthoorn – en Trompetterkorps Taxandria. Al vele jaren was Peter Rozen, zoon van Henk Rozen, de marktmeester van de jaarmarkt in Oisterwijk. Taxandria  dankt Peter en alle andere vrijwilligers die hun steentje hebben bijgedragen aan al de 51 edities van Jaarmarkt Oisterwijk.

Onbekend is nog of er een andere organisator komt voor de jaarmarkt in Oisterwijk. De jaarmarkten in Haaren en Moergestel staan reeds in onze agenda.

Update: De Oisterwijkse Jaarmarkt kan doorgaan!