ondernemers

Partij PRO wil inwoners beter betrekken bij besluiten


Hoe communiceert de gemeente met haar inwoners? Veel gaat goed, maar er zijn toch punten voor verbetering, met name als het gaat over het betrekken van inwoners bij besluitvorming. Dat is in het kort de conclusie van de Rekenkamercommissie na een onderzoek naar hoe de gemeente de communicatie met haar inwoners geregeld heeft. Daarbij krijgt het college (burgemeester en wethouders) wel een aanbeveling mee van de Rekenkamercommissie: wees vooraf duidelijk over wat het doel is van participatie en communicatie.

De Rekenkamercommissie is een onafhankelijke commissie die onderzoeken uitvoert voor de gemeenteraad en daar belangrijke adviezen aan koppelt. PRO is het eens met het advies van de Rekenkamercommissie om aan het begin van een plan of een project vast te stellen hoe we onze inwoners nu het beste betrekken bij onze besluiten, dus hoe we ze laten participeren. Het is vooral belangrijk dat we vooraf vastleggen wat we eigenlijk met de participatie willen bereiken: willen we alleen de mening van de inwoners weten, of mogen ze ook alternatieven aandragen, of besluiten ze zelfs daadwerkelijk mee?

Als je het doel van de participatie vooraf niet vastlegt, dan is het voor niemand duidelijk wat je ervan mag verwachten. En dat is de veelgehoorde klacht van inwoners: het meepraten was anders dan ze zich vooraf hadden voorgesteld. Het lijkt misschien iets kleins, maar dit soort zaken moet je vastleggen in een participatieplan voordat je aan een project begint. Als je van tevoren duidelijk omschrijft wat de rol van de inwoner zal zijn dan voorkomt dat veel klachten en frustratie achteraf. Belangrijker nog: de gemeenteraad kan controleren of dat doel ook bereikt is.

Jammer genoeg heeft de Rekenkamercommissie niet onderzocht waarom er toch regelmatig ernstige zaken blijven liggen, of waarom telefoontjes of mails niet beantwoord worden. Iets dat wij helaas nog veel te vaak horen van inwoners. Hoewel de burgemeester zegt dat het wel meevalt, denken wij toch dat het college van B&W daar meer aandacht aan kan en moet besteden.

Vragen? Reacties? fractie@pro-oisterwijk.nl

Jean Coumans
Namens fractie PRO Oisterwijk

 

Het bericht PRO wil inwoners beter betrekken bij besluiten verscheen eerst op PRO Oisterwijk.

Meer politiek- en gemeentenieuws

Bovenstaande bericht is door de politieke partij geplaatst op hun website. Oisterwijk Nieuws verspreid deze berichten automatisch, om u op de hoogte te houden van hun politieke standpunten. Alle partijen die hieraan meewerken worden getoond.

Meer politiek- en gemeentenieuws leest u in het thema Gemeente (klik!)