Care Inn

Partij PRO: Podium over sociale huurwoningen: Poot stijf houden!


Op 15 april vond het tweede PRO Podium plaats. Als hoofdspreker hadden we Eerste Kamerlid Roel van Gurp bereid gevonden om zijn licht te laten schijnen over het tekort aan sociale (huur)woningen in Oisterwijk. Roel was tot voor kort bestuurder van woningbouwcoöperatie Casade en heeft jarenlange ervaring in de politiek en woningbouwsector. Zijn kennis deelde hij met de vele aanwezigen tijdens een inspirerende avond in Tiliander. Belangrijkste tip volgens ons: Gemeente, houd je poot stijf!

Hoe kunnen we meer sociaal bouwen?

De adviezen die we van Roel meekregen zijn er te veel om op te noemen, maar we proberen de belangrijkste er toch even uit te pikken:

Houd de ontwikkelaar aan de afspraak: als 30 of 35% sociaal de norm is bij een project, dan is dat ook echt zo. Ook al zorgt het voor ongemakkelijke gesprekken en situaties, de aanhouder wint.
Actief grondbeleid: de gemeente verwerft de te ontwikkelen gronden zelf.
Soepeler meewerken en -denken: bijvoorbeeld bij woningdelen. Vaak komen inwoners die dit willen geen steek verder, wat voor grote frustratie zorgt.
Stimuleren van initiatieven: zoals CPO of kleinere projecten vanuit de samenleving.
Benut leegstand: er staan nog te veel kantoren leeg, bouw ze (tijdelijk) om.
Erfpachtconstructie: zeker iets om over na te denken. Bijvoorbeeld bij het plan Beekdalpark.

Samen voor meer sociaal

Het was mooi om te zien dat de meeste fracties met een raads- of commissielid aanwezig waren. Zo konden we ieders ideeën bespreken en erover discussiëren. Er ontstonden zelfs al voorzichtige aanzetten tot moties en amendementen om de sociale woningbouw in de gemeente Oisterwijk een boost te geven. Wordt zeker vervolgd!

Progressief en inspirerend

Ons volgende PRO Podium is op dinsdag 15 oktober. We gaan het dan hebben over inclusiviteit, een actueel onderwerp dat PRO erg belangrijk vindt. Ook voor deze avond hebben we een zeer interessante gast weten te strikken. Meer informatie volgt, maar zet het alvast in je agenda. Uiteraard is de toegang gratis voor iedereen die geïnteresseerd is.

Vragen? Reacties? fractie@pro-oisterwijk.nl

Casper Boot
Fractievoorzitter PRO

 

Het bericht PRO Podium over sociale huurwoningen: Poot stijf houden! verscheen eerst op PRO Oisterwijk.

Meer politiek- en gemeentenieuws

Bovenstaande bericht is door de politieke partij geplaatst op hun website. Oisterwijk Nieuws verspreid deze berichten automatisch, om u op de hoogte te houden van hun politieke standpunten. Alle partijen die hieraan meewerken worden getoond.

Meer politiek- en gemeentenieuws leest u in het thema Gemeente (klik!)