Care Inn

Voldoen we in 2027 aan de kaderrichtlijn water?


Deze IVN lezing gaat over de vraag, of we in 2027 nog aan de kaderrichtlijn water voldoen?

Water in de ooit sterk vervuilde Oisterwijkse stroom (Foto: Jan Jonker)

Maarten Dewachter (hydroloog, lid Algemeen Bestuur Waterschap De Dommel) neemt ons mee naar dit vraagstuk. Deze lezing is gratis voor leden van IVN Oisterwijk. Niet-leden betalen €2,50 (Betalen via de QR-code onder dit bericht) Aanmelden vooraf is gewenst via activiteiten@ivnoisterwijk.nl De lezing wordt gehouden op donderdag 14 maart om 20:00 uur. Locatie is De Nieuwe Burght, Sportlaan 24, Oisterwijk.

In reactie op de sterke vervuiling van oppervlaktewater zijn in Europa normen afgesproken waaraan de watersystemen en waterkwaliteit zou moeten voldoen. De landen konden daar zelf “wateren” voor aandragen waar ze een resultaatsverplichting aangingen. Inmiddels zijn we enkel decennia verder en de eind- of opleveringsdatum komt met rasse schreden dichterbij. Gaan we het halen ? Zo niet, wat dan ?

Wat zijn de oorzaken en de gevolgen van een mindere of slechte waterkwaliteit, wat is er eigenlijk van invloed op de samenstelling van het oppervlaktewater, aan welke knoppen kan door wie worden gedraaid en doen we dat ook ? Een momentopname in het beheergebied van De Dommel.