Care Inn

Ondanks gezamenlijke koers met Tilburg blijft Oisterwijk baas op eigen grond


De colleges van Oisterwijk en Tilburg hebben samen een plan opgesteld als leidraad voor toekomstige invulling van wonen, werken, natuur en verkeer in het gebied grofweg tussen Oisterwijk, Haaren, Biezenmortel, Udenhout, Berkel-Enschot, Tilburg en Moergestel. Het plan kreeg de naam ‘Koersdocument Oostflank’.

Het gebied waarop Koersplan Oostflank van toepassing is (Bron: Gemeente Oisterwijk).

Er is veel kritiek geweest op dit plan, omdat er volgens belanghebbenden teveel in staat wat zonder hun inbreng is opgenomen, waarbij de angst bestaat dat deze leidraad later als basis fungeert voor de werkelijke uitwerking van die plannen. Zowel bijvoorbeeld ondernemers van industrieterreinen in Oisterwijk, alsmede ook vertegenwoordigers van boerenorganisaties, hebben van de gemeente bericht gekregen dat het een visie betreft, en daarmee  nog geen vastgesteld beleid. Ondanks dat de colleges aangeven dat de plannen niet vast staan en de toekomstige invulling later in meer detail met belanghebbenden wordt besproken en zo nodig aangepast, bleven deze zorgen bestaan. Zowel bij belanghebbenden als ook bij diverse raadsleden was dat het geval.

Voor de gemeenteraad van Tilburg was dit afgelopen week aanleiding het besluit over dit plan uit te stellen, zodat er allereerst nog meer ruimte komt om met de diverse groepen om tafel te gaan, en eventueel aanpassingen door te voeren. In Oisterwijk is het plan donderdagavond aanvaard, maar wel voorzien van meerdere opdrachten aan het college, om op meerdere onderwerpen het document aan te passen, of nog nader in gesprek te gaan met de diverse belanghebbenden en in overleg met de raad alsnog aanpassingen te kunnen doen.

Een belangrijk onderwerp betreft de prioriteit in plannen. Zo heeft de Oisterwijkse raad donderdag bepaald dat bestaande en toekomstige lokale plannen altijd leidend zijn op het Koersdocument. Hiermee blijft Oisterwijk baas op eigen grond.